Je hoort het tegenwoordig overal, op TV, op de radio of je leest het in de krant: het onderwijs in Vlaanderen is niet meer wat het geweest is. Maar is dat ook zo? En hoe komt dat dan? En nog belangrijker: wat doe je daar aan?! Wij gaan er verder op in en geven jou de informatie die je nodig hebt!

Vroeger in 2003, was het secundair Vlaams onderwijs de absolute wereldtop. Zo stond “het onderwijs” in het internationaal onderzoek PISA op plaats drie en “de wiskunde” helemaal bovenaan. Het Vlaams onderwijs werd beschouwd als hoog kwalitatief! Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit niet langer het geval is…

De kwaliteit van het secundair onderwijs in Vlaanderen gaat steeds verder achteruit. Dit geldt zowel voor het GO-onderwijs als voor het Katholieke Onderwijs. Verschillende internationale onderzoeken tonen dat aan. Naast het PISA onderzoek tonen ook het PIRLS onderzoek (focus op taal- en leesvaardigheden) en TIMSS onderzoek (focus op wiskunde en wetenschappen) een verslechtering aan. Dit zorgt voor opschudding in de actualiteit, in huiskamers en in de politiek.

De slechtere kwaliteit van het secundair onderwijs in Vlaanderen heeft als gevolg dat de overgang naar het hoger onderwijs steeds moeilijker verloopt. Waar het hoger onderwijs doorheen de jaren op hetzelfde niveau blijft, daalt het niveau van het secundair onderwijs verder. De kloof tussen beiden wordt dus voortdurend groter. Daardoor zijn vele eerstejaars studenten onvoldoende gewapend voor de uitdagingen van het hoger onderwijs. Wij raden aan geen extra 7de jaar ASO te volgen maar leerlingen vanaf het 5de en 6de jaar ASO voor te bereiden op hogere studies via de diensten van Slaagsleutels.

Concreet resulteert de daling van de kwaliteit van het secundair onderwijs in veel herexamens. Bovendien doen steeds meer studenten er 5 jaar (in plaats van 3 jaar) over om hun bachelordiploma te halen of geven ze zelfs hun studies op. Beter voorkomen dan genezen dus!

Het is belangrijk om te weten hoe ernstig die daling in kwaliteit van het secundair onderwijs effectief is. Daarom heeft het kernteam van Slaagsleutels besloten hier een serie van blogs over te schrijven waarin we telkens een deel van dit probleem duiden. Deze blog-reeks zal bestaan uit 5 onderdelen.

Wordt de kloof tussen het hoger en secundair onderwijs onoverbrugbaar?

Ten eerste gaan we kijken naar de kwaliteit van het secundair onderwijs. Wij hebben een meta-analyse gedaan: hierin worden verschillende studies met dezelfde onderzoeksvragen samengebracht.  Dit laat toe om preciezere uitspraken te doen over deze problematiek.

Daarmee kunnen we dieper ingaan op volgende vragen. In hoeverre is het niveau van het secundair onderwijs gedaald? Welke zijn de oorzaken? Hoe scoort het Vlaams secundair onderwijs ten opzichte van het onderwijs van onze buurlanden? Wat zijn de opvallendste cijfers?

Ten tweede nemen we het Vlaams onderwijsbeleid onder de loep. Hoe komt het dat het onderwijsbeleid amper wetenschappelijke fundering gebruikt? Is dat in onze buurlanden ook zo? Is er een gebrek aan zelfevaluatie bij scholen? In hoeverre heeft  het onderwijsbeleid gefaald en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Ten derde bespreken we de toekomst van het secundair onderwijs. Onderwijs en de dalende kwaliteit ervan, is momenteel een “hot topic” in de politiek. Er worden dan ook verschillende argumenten en ideeën naar voren geschoven, zoals het instellen van een onderzoekscomissie of het invoeren van een centraal examen. Staan de geplande hervormingen garant voor een daadwerkelijke verbetering?

Ten vierde bespreken we de leerling of student zelf,iets dat vanzelfsprekend heel belangrijk is! Volgens het PISA onderzoek is namelijk gebleken dat de Vlaamse jongeren behoren tot de minst gemotiveerde leerlingen in de OESO landen. Vanwaar dat gebrek aan ambitie? Dat is alleszins niet het geval bij de studenten en bijlesgevers van Slaagsleutels! 😉

Ten vijfde wordt er ook aandacht geschonken aan de omgeving rond de leerling – student. Naast intrinsieke motivatie wordt er dieper ingegaan op het belang van een ondersteunende omgeving. Welke rol kunnen het gezin, de vrienden of allerlei rolmodellen, zoals vroegere leerkrachten, …  hierbij spelen? Hoe kan Slaagsleutels een bijdrage leveren?

We hebben dus een hele hoop inspiratie om blogs te schrijven voor jullie! Ben je zelf bijna afgestudeerd van het middelbaar onderwijs en sta je te popelen om een succesvol studietraject af te leggen aan het hoger onderwijs? Contacteer ons alvast vrijblijvend voor wat meer informatie!  Je kan het contactformulier invullen of bellen naar 016 58 28 78 voor meer inlichtingen of om een vrijblijvende afspraak te maken.