Ijkingstoets

Een zegen of een vloek?

Ijkingstoets afleggen: een zegen of een vloek?

Uit onderzoek blijkt dat amper 1 op de 3 studenten hun bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn van 3 jaar behaalt. Bovendien verlaat meer dan een kwart van de studenten het hoger onderwijs zelfs zonder diploma.

De ijkingstoetsen zijn bedoeld om je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden in kaart te brengen die nodig zijn als basiskennis voor bepaalde bacheloropleidingen. Meer info? www.ijkingstoets.be

De ijkingstoets is voor sommige opleidingen verplicht, maar niet-bindend:
  • VERPLICHT: je moet deelnemen aan de toets
  • NIET-BINDEND: slecht resultaat? Je mag toch starten in je voorkeursrichting.
ijkingstoets

Een ijkingstoets is een zegen

Een ijkingstoets is dus een informatief hulpmiddel, doordat het weergeeft in welke mate de startcompetenties van de student overeenkomen met de verwachtingen van de opleiding. Deze ijkingstoets is bovendien opleidingsspecifiek: iedere opleiding heeft een eigen ijkingstoets die de startcompetenties toetst die specifiek voor die opleiding nodig zijn. Ten slotte is het formaat een ideale weergave van hoe een examen aan de universiteit verloopt: in een aula een meerkeuze-examen invullen, met een duurtijd van maximaal 4 uur.

Maar kan ook een vloek zijn

Hoewel de ijkingstoetsen een goede voorspeller zijn voor het studiesucces van een student, kan dit ook nadelige gevolgen hebben voor studenten die niet geslaagd zijn. In dit geval zal er namelijk een verplichte remediëring gekoppeld worden aan de opleiding, en dat bovenop de vakken van het 1ste semester. De overgang van het secundair naar hoger onderwijs is al een grote stap, en dan kan extra (werk)druk beter vermeden worden.

Op maat ontworpen begeleiding

Hierbij kan Slaagsleutels jou van dienst zijn! Ben je op zoek naar de juiste ondersteuning van topspecialisten met jarenlange leservaring in wetenschappen en wiskunde, met een op maat gemaakt programma om vlot te slagen voor je ijkingsproef? Neem dan contact met ons op.

Slaagsleutels biedt dit aan voor de volgende academische bacheloropleidingen:

  • ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur/architect)
  • handelsingenieur
  • bio-ingenieurswetenschappen
  • industriële ingenieurswetenschappen
  • wiskunde
  • fysica