Toelatingsexamen

Arts, tandarts en dierenarts
bijlessen
Individueel en intensief begeleidingstraject

Ons individueel en intensief begeleidingstraject voor het Toelatingsexamen Arts, Tandarts en Dierenarts is ontworpen om studenten te helpen om hun droomcarrière als arts te verwezenlijken. Onze ervaren lesgevers bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij het voorbereiden op alle aspecten van het examen, waaronder Kennis en Inzicht in Wetenschappen (KIW), maar ook logisch redeneren en communicatievaardigheden, beter bekend als Generieke Competenties (GC).

Arts, Tandarts of Dierenarts worden?

Schrijf je dan nu in voor het voorbereidingstraject van het toelatingsexamen arts/tandarts/dierenarts 2024. De inschrijvingen zijn al volop bezig dus wees er snel bij!

Voorbereiding KIW-gedeelte

GEDEELTE 1: Kennis en inzicht in de wetenschappen

Stap 1: info-gesprek

Dit gesprek is volledig gratis en vrijblijvend. Wil je je al inschrijven voor TAT ’24? Contacteer ons!

Stap 2: kwalitatieve niveaubepaling

Voor elk wetenschappelijk vak is er een schriftelijke test met 10 open vragen per onderdeel. Tijdsduur 4 uur. Afhankelijk van jou niveau: 6e secundair of hoger onderwijs.

Deze testen hebben als DOEL jouw werkelijke niveau te bepalen. Nadien volgt er een mondeling onderhoud met onze vakspecialisten zowel voor wiskunde, biologie, chemie en fysica. Tijdens deze individuele sessies van 1u per vak (dus 4u in totaal) is onze specialist in staat:

 • Een zo juist mogelijk beeld te vormen van je huidige niveau én van jouw potentieel
 • Te weten komen hoe jij informatie verwerkt en welke jouw leerstijl is
 • De efficiëntie van jouw oplossingsmethodiek te beoordelen
 • Vast te stellen hoe snel je zaken oppikt
 • Je sterke en zwakke punten te achterhalen

Vervolgens maakt hij/zij daar een professioneel verslag van met een gefundeerd advies over hoeveel uur persoonlijke begeleiding jij nodig hebt. Dit heeft voor jou de volgende voordelen:

 • Je krijgt een juist beeld van hoe ver je staat en wat er nog moet gebeuren om jouw slaagkansen te maximaliseren
 • Wij kunnen hierop verder bouwen om jouw gepersonaliseerd traject op maat voor te stellen
 • Je bent nog steeds vrij om al dan niet met ons in zee te gaan 

Stap 3: adviesgesprek

Tijdens dit gesprek worden de 4 verslagen besproken en toegelicht, rekening houdend met de specifieke situatie van elke student. Na het adviesgesprek stellen wij in samenspraak met student en ouders een op maat afgestemd traject voor (combinatie begeleiding/bijlessen en zelfstudie). Samen worden de mogelijkheden bekeken om jouw slaagkansen te maximaliseren:

 • Voor welke strategie en voor welk flexibel aanpasbaar traject kiezen we?
 • Wat is een realistische planning?
 • Welke zijn de eerste stappen in jouw individueel intensief begeleidingstraject

Stap 4: het individueel intensief begeleidingstraject

Wij benadrukken dat wij voor 100% garanderen dat volgende topics ingebouwd zijn bij onze begeleidingen:

 • Unieke persoonlijke begeleiding (géén groepslessen) waarbij topkwaliteit op maat gegarandeerd wordt
 • Diepgaand inzicht verwerven in te kennen leerstof en oefeningen vlot kunnen toepassen!
 • Gebruik van didactisch materiaal (eigen up-to-date cursusmateriaal en relevante oefeningen zijn inbegrepen in de investeringskosten)
 • Voorzien van tussentijdse milestone testen om de gewenste vooruitgang te meten en vervolgens bij te sturen indien nodig
 • Online verslaggeving door de lesgever aan de ouders na iedere individuele bijles
 • Hoe omgaan met specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen
 • Welke strategie te gebruiken bij multiple-choice vragen 

Op regelmatige basis toetsen we je vorderingen zodat we gepast en tijdig kunnen bijsturen.

GC-gedeelte

GEDEELTE 2: Generieke competenties

 • Dit gedeelte bestaat uit “CLEAR” en “VAARDIG”
 • Naast het inhoudelijke gedeelte speelt de tijdsfactor hier een cruciale rol, in 90 minuten 40 vragen oplossen.
 • Het gewicht is even groot als het KIW gedeelte!
 • Ter voorbereiding hiervan worden trainingssessies gegeven in maart en april
 • Meer inlichtingen nodig? Contacteer ons.