Slaagsleutels helpt studenten om hun doktersdroom te realiseren. In een correspondentie met het kabinet Onderwijs betreurde Slaagsleutels dan ook de beruchte (niet correct geformuleerde) vraag 12 van fysica op het ingangsexamen geneeskunde. Mede dankzij de inspanningen van Slaagsleutels werd vraag 12 geschrapt. Zo konden sommige studenten zich dan toch aan hun droomstudie wagen in September (na een kleine vakantie uiteraard).

Voor andere studenten die na hard werken echter nog altijd niet waren geslaagd, antwoordde het kabinet als volgt: “Dan moeten ze maar een jaartje biomedische gaan doen”Als ware het een vanzelfsprekendheid. Je moet dus eerst een jaar in een richting zitten, waar je eigenlijk helemaal niet wilt inzitten, om je op een sector voor te bereiden, waar je eigenlijk nooit in wilt terechtkomen. Indachtig dat je als dokter zinnens was om met mensen in contact te komen, zit je nu in een richting die je opleidt als labo-nerd.

Het tegenargument, dat je via biomedische wetenschappen heel wat vrijstellingen kunt genieten in de geneeskunde, is gevaarlijk in zijn verleidelijkheid. Inderdaad, je zult vrijstellingen krijgen  in de geneeskunde. Maar wat ben je daar mee? Als je in eerste instantie nooit aan de studie geneeskunde kunt beginnen? Biomedische wetenschappen verloochent dan ook de belangrijkste vrijstelling: de vrijstelling voor het ingangsexamen. Het doet wat denken aan de mythe van Sisyphos die tot het einde der tijden een rotsblok op een berg moet dragen. Eens hij de enorme berg heeft beklommen, een metafoor voor het eerste jaar biomedische wetenschappen uiteraard, valt de rotsblok weer (letterlijk) als een baksteen naar beneden.

Zou ik dan niet beter kinesitherapie of farmacie gaan studeren?” Vragen sommige studenten zich af. En dat is een mogelijkheid, aangezien je je nu tenminste op een sector voorbereidt die op de mensen betrokken is. Het probleem is echter dat je absoluut dokter wou worden. En alleen het ingangsexamen staat je daarvoor in de weg! Het gaat er dus om dat je de studie kiest die je voor dat ingangsexamen het beste voorbereidt!

Daarom stelt Slaagsleutels een alternatief voor: biologie.

Biologie geeft je inzicht in de vier basiswetenschappen (wiskunde, fysica, chemie en biologie), en geeft aan de student de keuzemogelijkheid tussen verschillende minors (van marketing tot milieu). Daardoor krijg je een goede algemene vorming als student èn als mens, zonder dat je het risico loopt een vakidioot of labo-nerd te worden. De kans dat je de volgende keer voor het ingangsexamen slaagt, wordt dan eindelijk ook reëel. Bovendien bereid je je voor om een dokter te worden die niet enkel een wetenschapper is, maar er een bredere kijk op de werkelijkheid op nahoudt. Die bredere kijk zal je in de belangrijkste momenten van je carrière als dokter absoluut kunnen gebruiken!

GEEF JE DOKTERSDROOM DUS NOOIT OP!

Daar gaat deze blog dan ook uiteindelijk om. En maak de juiste keuzes om die doktersdroom te kunnen realiseren. Bovendien sta je er niet alleen voor. Slaagsleutels kan je helpen uit de Tartaros te ontsnappen!