Volgend academiejaar een start aan een hogere opleiding met de hoop op een succesvol eerste jaar? Dan is het belangrijk doelstellingen te formuleren in de vorm van een doelstellingenplan.

Dit plan kan verschillen tussen studenten afhankelijk van verschillende factoren zoals; voorbije studietraject, niveau student, moeilijkheid studie, motivatie, hobby’s enz. Het behalen van doelstellingen gaat echter vaak verkeerd bij het formuleren ervan. Ze zijn niet inzichtelijk, gemakkelijk of duidelijk genoeg waardoor ze snel aan de kant worden gezet.

WAT IS ÉÉN VAN DE SLEUTELS TOT HET DOELGERICHT EN SUCCESVOL BEHALEN VAN JE DOELSTELLINGEN? SIMPEL: MAAK ZE SMART.

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Vijf essentiële criteria waaraan je doelstellingen moeten voldoen. Maak deze steeds toekomstgericht en positief. Focus op wat je wil bereiken in plaats van wat niet.

Specifiek

Om te beginnen moet een doelstelling zeer concreet zijn. Het moet een waarneembaar resultaat beschrijven dat antwoord geeft op: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Stel jezelf dus steeds volgende vragen:

  • Wat wil ik concreet bereiken?
  • Waarom wil ik dat bereiken?
  • Hoe wil ik dat bereiken?
  • Wanneer wil ik mijn doelstelling behalen?
Meetbaar

Vervolgens moet jouw doelstelling duidelijk meetbaar zijn zodat zelfs een buitenstaander begrijpt wat je wil bereiken. Als student zal een doelstelling het makkelijkst meetbaar zijn in een getal of percentage. Maar hierin zijn ook gradaties mogelijk; een score per vak, je gemiddelde jaarscore, geslaagd op voldoende wijze of met onderscheiding, je cumulatieve studie-efficiëntie als maat voor je studievoortgang etc. Aan jou de keuze welke vorm het duidelijkst is voor jezelf én voor je ouders.

Acceptabel

Dit criterium is een erg cruciaal onderdeel en tegelijk ook het meest uitdagende. Er moet namelijk bij jezelf genoeg draagvlak zijn voor het gestelde doel. Bekijk of je doelstelling binnen je mogelijkheden ligt. Bij twijfel, overtuig jezelf! Nuttige vragen hierbij zijn:

  • Is het voor jezelf haalbaar?
  • Is het actiegericht en leidend tot het resultaat?
Realistisch

Dit vierde criterium spreekt eigenlijk voor zich. Hierbij zal je er namelijk voor moeten zorgen dat de doelstelling voldoende uitdagend is, niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Welke inspanningen zal je moeten doen, zijn deze te hoog of te laag en hoe staan deze in verhouding tot het resultaat? Maar al te vaak maken studenten het voor zichzelf te makkelijk onder het motto “erdoor is erdoor”. Om dit tegen te gaan kan je daarom per doelstelling steeds een hoger streefdoel maken. Zo kan bv. de doelstelling “voor alle vakken minstens een 10 na tweede zit” gevolgd worden door een hoger doel “voor de helft van de vakken minstens een 12 in eerste zit”. Maar houd dit realistisch en binnen jouw mogelijkheden.

Tijdgebonden

Een laatste essentieel ingrediënt van jouw doelstellingen is het opstellen van tijdsgebonden deadlines. De meeste studenten nemen dit zeer ruim ‘zolang ik binnen de vijf jaar mijn diploma heb, ben ik tevreden’. Dit kan inderdaad een acceptabele doelstelling zijn, maar door deze lange termijnvisie zal je doelgerichtheid hieronder lijden. De kunst is om lange termijn doelstellingen op te delen in kleine korte termijn blokjes. Dit doe je best door middel van concrete weekplanningen vanaf het begin van het academiejaar!

Dus…

Heb je hulp nodig bij het stellen van jouw doelen en bij je studiemethode (zie ‘leren leren’) om die doelen te bereiken?

Blijf niet bij de pakken zitten en kom langs bij Slaagsleutels. Daar krijg je informatie over hoe je dit het best aanpakt, volledig op jouw maat!