Werkwijze bijlessen

 

Van intakegesprek, tot begeleiding en feedback

 

01. Intakegesprek

 • In kaart brengen waaraan gewerkt dient te worden en hoe we hierin kunnen bijstaan: welke struggles ervaar je en wat zijn je verwachtingen naar ons toe?
 • Bij wederzijds akkoord maken we een gezamenlijke overeenkomst op waarbij het Slaagsleutels–team een professionele coach of lesgever en een excellente begeleiding garandeert
 • Wij zoeken naar de best mogelijke match met de coach die je begeleidt. Deze krijgt een grondige briefing van het intakegesprek zodat de bijlessen en studiecoaching maximaal afgestemd worden op de noden van de student.
 • De student respecteert de gemaakte afspraken en ondertekent mee een garantie dat hij of zij zich maximaal in zal zetten. Hoe beter jouw inzet hoe beter je kans op verbetering.

02. Begeleiding

 • Professionele topkwaliteit en een unieke persoonlijke aanpak zijn hierbij cruciaal
 • De wederzijdse doelen en verwachtingen tussen student en coach worden duidelijk op elkaar afgestemd
 • De coach geeft de student steeds huiswerk mee ter voorbereiding van de volgende bijles: oefeningen voorbereiden, schema’s maken, een bepaald hoofdstuk grondig instuderen.

03. Feedback

 • Mondelinge feedback na elke bijles aan de student
 • De coach maakt na elke bijles een schriftelijk verslag dat beschikbaar is voor de student (en de ouder(s))
 • Bij ernstige moeilijkheden (gebrek aan motivatie, zware inzichtelijke problemen, studiedruk die te hoog oploopt) nemen we contact op om samen met de student een voortgangsgesprek te houden met de bedoeling naar een constructieve oplossing toe te werken
 • Nadat het traject is afgerond, sturen we een evaluatie-enquête op waarin je je ervaringen en eigen feedback kan meedelen over ons bedrijf alsook je coach, zodat wij kunnen streven naar een nòg betere begeleiding.

01. Intakegesprek

02. Begeleiding

03. Feedback

 • In kaart brengen waaraan gewerkt dient te worden en hoe we hierin kunnen bijstaan: welke struggles ervaar je en wat zijn je verwachtingen naar ons toe?
 • Bij wederzijds akkoord maken we een gezamenlijke overeenkomst op waarbij het Slaagsleutels–team een professionele coach of lesgever en een excellente begeleiding garandeert
 • Wij zoeken naar de best mogelijke match met de coach die je begeleidt. Deze krijgt een grondige briefing van het intakegesprek zodat de bijlessen en studiecoaching maximaal afgestemd worden op de noden van de student.
 • De student respecteert de gemaakte afspraken en ondertekent mee een garantie dat hij of zij zich maximaal in zal zetten. Hoe beter jouw inzet hoe beter je kans op verbetering.
 • Professionele topkwaliteit en een unieke persoonlijke aanpak zijn hierbij cruciaal
 • De wederzijdse doelen en verwachtingen tussen student en coach worden duidelijk op elkaar afgestemd
 • De coach geeft de student steeds huiswerk mee ter voorbereiding van de volgende bijles: oefeningen voorbereiden, schema’s maken, een bepaald hoofdstuk grondig instuderen.
 • Mondelinge feedback na elke bijles aan de student
 • De coach maakt na elke bijles een schriftelijk verslag dat beschikbaar is voor de student (en de ouder(s))
 • Bij ernstige moeilijkheden (gebrek aan motivatie, zware inzichtelijke problemen, studiedruk die te hoog oploopt) nemen we contact op om samen met de student een voortgangsgesprek te houden met de bedoeling naar een constructieve oplossing toe te werken
 • Nadat het traject is afgerond, sturen we een evaluatie-enquête op waarin je je ervaringen en eigen feedback kan meedelen over ons bedrijf alsook je coach, zodat wij kunnen streven naar een nòg betere begeleiding.

Deontologische principes

 • Integriteit: de belangen van de student primeren.
 • Professionele verantwoordelijkheid: de begeleiding wordt gestart als er een realistische kans is op succes en bij moeilijkheden wordt dit zo snel mogelijk gerapporteerd en besproken
 • Deskundigheid: er wordt gezorgd voor de best mogelijke specialist die de student zo optimaal mogelijk begeleidt. Elke begeleiding wordt kort opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.
 • Transparante communicatie: de begeleidingsopdracht, voorwaarden en tarieven worden duidelijk vastgelegd en er is steeds een eerlijke communicatie waarbij altijd op een integere manier wordt gewerkt in het belang van de opdrachtgevers (student en/of ouders)
 • 100% discretie wordt gegarandeerd.

Een vraag? Stel raak!

Contacteer ons gemakkelijk via

info@slaagsleutels.be
016 58 28 78 

Anderen getuigen

Ik ben echt dankbaar en ik wist dat ik het niet zou halen zonder de hulp van slaagsleutels! [na het slagen voor de Toelatingsexamen Arts & Tandarts]

Lieselotte  Student