Tips: hoe omgaan met je studies in tijden van Covid-19 en afstandsonderwijs

De snelle evolutie van het Coronavirus dwong de overheid om abrupt strenge maatregelen te treffen, zo ook met betrekking tot het onderwijs. Alsof studeren in gewone omstandigheden al niet moeilijk genoeg is, worden studenten nu geacht hun studies grotendeels zelf in handen te nemen en te organiseren. Ook van leerkrachten en professoren wordt – onder de noemer ‘afstandsonderwijs’ – plots verwacht dat zij met de huidige omstandigheden zo creatief en inventief mogelijk omspringen. Helaas botst ook dit systeem nog op veel kinderziektes. 

Tips van onze experts 

Ook onze bijlesgevers gaven aan dat sinds de ‘lockdown’ studenten systematisch meer moeite hebben met het bijblijven met de leerstof en de verwerking ervan. Dit omdat hun planning nu volledig blanco is, zonder enige vorm van structuur. Daarbij komt dan ook nog eens dat er meer dan eens van hen verondersteld wordt: het zeer gedisciplineerd en georganiseerd omspringen met hun studies. Helaas zien zij de berg aan informatie en de lange takenlijst hierdoor dag na dag aangroeien. 

Om studenten een hart onder der riem te steken vroegen wij aan een aantal van onze experts enkele tips te formuleren over hoe studenten zich beter kunnen organiseren in deze tijden: 

  • Doe alsof je een normale schoolweek volgt. 

Probeer vaste lesmomenten in te plannen, bij voorkeur zelfs volgens de planning van je reguliere lessen in de mate van het mogelijke. Werk in blokken waar je ofwel lessen online volgt, lessen diepgaand verwerkt en/of (extra) oefeningen maakt. 

Blijf focussen op dagelijkse doelen en hou een zekere routine en structuur aan. Dit geeft de dag voorspelbaarheid. Verder kan dit het gevoelen van hulpeloosheid verminderen 

  • Dagplanning + weekplanning met ruimte voor ontspanning 

Maak voor het studeren zowel een dagplanning als een weekplanning op. In de weekplanning richt je je op het behalen van grotere ‘milestones (bijvoorbeeld het studeren van 3 hoofdstukken van een bepaald vak in een specifieke week), die je in kleine stukjes gedetailleerd verdeelt over je dagplanningen. Je kan jezelf vervolgens evalueren op het eind van de week of je de leerstof wel diepgaand genoeg beheerst. Wees hierbij niet té snel tevreden. Denk eraan dat je cursussen allemaal ‘blokrijp’ moeten zijn als de blok begint. 

 Wissel natuurlijk ook af met ontspanning, bij voorkeur actief en buiten.  Hou verder ook contact via social media, maar een aantal updates per dag zijn voldoende. Beweging, persoonlijke hygiëne, op geregelde tijdstippen eten en gaan slapen etc. zijn enorm belangrijk. Wanneer je studeert, zet je je mobiele telefoon best in vliegtuigmodus en leg je deze uit je zicht. 

  • Ochtendmens of eerder nachtraaf? 

Ben jij eerder productief in de ochtend? Plan dan de voor jou meest intensieve leerstof op de momenten waar je focus het hoogst ligt. Weblectures vergen relatief minder activiteit en blijven eerder beperkt tot het noteren van leerstof. Oefeningen en leerstof verwerken vergen dan weer veel denk- en redeneerwerk. Studeer zo efficiënt mogelijk. 

  

  • Prioriteiten, prioriteiten. 

Zorg ervoor dat de eerste taak van de dag altijd je belangrijkste taak is. Begin je de dag met studeren of het bekijken van een aantal weblectures. Voordat je dag goed en wel begonnen is, heb je de taken die je van jezelf ‘moest’ doen al afgerond en kan je de rest van de dag flexibel invullen. Zo blijft het gevoel dat je dringend moet studeren je niet de ganse dag achtervolgen! 

  • Laat je niet verleiden tot het uitstellen van je weblessen. 

Taken en opdrachten hebben in de meeste gevallen een duidelijke deadline, weblectures en zelfstudie hebben dit niet. Ga niet denken: ‘ik werk me eerst wel bij en dan bekijk ik de rest’, zo verplaats je het probleem en zal je nooit bijgewerkt geraken.  

  • “Studeer jij wel op de juiste manier?” 

Maak gebruik van de extra tijd om je studiemethode te (her)evalueren. Studenten die op regelmatige basis studeren, maar geen evenredige resultaten behalen, studeren vaak op een verkeerde manier. Op het internet vind je hierover heel wat tips terug. Bekijk bijvoorbeeld de blogs die we eerder publiceerden op de Slaagsleutels-website: https://www.slaagsleutels.be/nl/news 

  • Durf extra hulp te vragen. 

Omdat afstandsonderwijs de discussie van leerstof – en dus de ontwikkeling van inzicht – drastisch beperkt, komen studenten vaak niet tot een duidelijk begrip van meer complexe leerstof. Weblessen vormen slechts een monoloog van de docent en de beperkte discussie die fora of mail bieden, werken vaak niet erg efficiënt. Onze bijlesgevers merken op dat zij op dit vlak vooral een beslissende rol kunnen spelen. 

  • Wat kunnen we voor je doen? 

Merk jij dat je zelf wel wat hulp kan gebruiken? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor meer informatie of voor een digitaal informatiegesprek. Onze bijlesgevers werken vlot met het gratis online cloudplatform Zoom en kunnen jou helpen met het opstellen van planningen en concrete deadlines, en/of om je studiemethode verder te ontwikkelen. Bovendien kunnen zij, als expert in hun vak, jou helpen om inzicht en diepgang in de meer complexere leerstof te ontwikkelen, zodat de kloof tussen leerstof en examen ook in deze moeilijke omstandigheden nog overbrugd wordt. 

Nog vragen? Wil je ondersteund worden? Neem dan contact op via slaagsleutels.be/nl/contact 

Een vraag? Stel raak!

Contacteer ons makkelijk via

info@slaagsleutels.be
016 58 28 78 

Ons lesaanbod