Intakegesprek

01.Intakegesprek

 • Elke begeleiding start met een intakegesprek met de verantwoordelijke: tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht waaraan gewerkt dient te worden, steeds op maat van de student

 • In samenspraak met de student (en de ouders) wordt transparant overeengekomen welke aanpak de meeste garantie geeft op succes
 • Bij wederzijds akkoord maken we een gezamenlijke overeenkomst op waarbij het SLAAGSLEUTELS – team een professionele coach en een excellente begeleiding garandeert

 • De student respecteert de gemaakte afspraken en ondertekent mee het "commitment" om zich maximaal in te zetten
 • Wij zorgen voor de best mogelijke “match” met de coach die je begeleidt. De coach krijgt een grondige briefing van het intakegesprek zodat hij de bijlessen en studiecoaching maximaal kan afstemmen op de noden van de student 
Begeleiding

02.Begeleiding

 • Professionele topkwaliteit en een unieke persoonlijke aanpak zijn hierbij cruciaal
 • De wederzijdse doelen en verwachtingen tussen student en coach worden duidelijk op elkaar afgestemd
 • Afspraken worden op regelmatige basis en goed op voorhand gepland
 • De coach geeft de student steeds huiswerk mee ter voorbereiding van de volgende bijles: oefeningen voorbereiden, schema’s maken, een bepaald hoofdstuk grondig instuderen, enz….
 • Dit wordt in de volgende sessie ook telkens nauw opgevolgd
Feedback

03.Feedback

 • Mondelinge feedback bij elke bijles aan de student
 • De coach maakt na elke bijles een schriftelijk verslag
 • Dagelijks wordt een schriftelijk verslag aan de ouders bezorgd
 • Bij ernstige moeilijkheden (gebrek aan motivatie, zware inzichtelijke problemen, studiedruk die te hoog oploopt, enz…) nemen we contact op met de ouders om samen met de student een voortgangsgesprek te houden met de bedoeling naar een constructieve oplossing toe te werken
 • Op het einde van de begeleiding is er een evaluatiegesprek: dit kan ofwel op afspraak in onze burelen ofwel telefonisch

Deontologische principes

 1. Integriteit: de belangen van de student primeren.
 2. Professionele verantwoordelijkheid: de begeleiding wordt gestart als er een realistische kans is op succes en bij moeilijkheden wordt dit zo snel mogelijk gerapporteerd en besproken
 3. Deskundigheid: er wordt gezorgd voor de best mogelijke specialist die de student zo optimaal mogelijk begeleidt. Elke begeleiding wordt kort opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.
 4. Transparante communicatie: de begeleidingsopdracht, voorwaarden en tarieven worden duidelijk vastgelegd en er is steeds een eerlijke communicatie waarbij altijd op een integere manier wordt gewerkt in het belang van de opdrachtgevers (student en/of ouders)
 5. 100% discretie wordt gegarandeerd.