Examencommissie en bijlessen

Examencommissie

Er is de laatste jaren een stijgende tendens van het aantal studenten die hun diploma secundair onderwijs via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap wil behalen. Bij SLAAGSLEUTELS helpen we je graag bij de voorbereiding van deze examens! Jouw sleutel tot slagen?

 

Vaak krijgen we te horen van onze studenten dat wij de beste KWALITEIT/prijs leveren: "wij leren bij jullie op één uur meer dan bij anderen ('de goedkoperen') op 3 uur".

Vooraleer je met ons contact opneemt, raden we aan de officiële site van de examencommissie te bekijken en in te schrijven voor een verplichte infosessie. Wij nemen geen examens af maar kunnen jou wel individueel begeleiden bij de voorbereiding voor het succesvol afleggen van deze examens, via studiecoaching en bijlessen (vanaf de leeftijd van 16 jaar).

 

WERKWIJZE

Vrijblijvend intakegesprek

Duidelijk in kaart brengen:

 • Persoonlijke situatie van de student
 • Welke moeilijkheden en obstakels zijn er?
 • Waarom gekozen om diploma via examencommissie te behalen?
 • Peilen naar de motivatie en studiehouding

Advies over plan van aanpak (combinatie van individuele begeleiding en zelfstudie):

 • Gerichte begeleiding voor bepaalde vakken
 • Aandacht voor studievaardigheden en discipline
 • Tijdsplanning van het af te leggen traject

Bij wederzijds akkoord om de individuele begeleiding te starten, maken we een gezamenlijke overeenkomst op waarbij wij professionele coaches en een excellente begeleiding garanderen. De student respecteert de gemaakte afspraken en ondertekent mee het "commitment" om zich maximaal in te zetten.

Wij zorgen voor de best mogelijke “match” met de coach die jou begeleidt. De coach krijgt een grondige briefing van het intakegesprek.

Individuele begeleiding

 • Professionele topkwaliteit en een unieke persoonlijke aanpak zijn hierbij cruciaal.
 • De wederzijdse doelen en verwachtingen tussen student en coach worden duidelijk op elkaar afgestemd.
 • Afspraken worden op regelmatige basis en goed op voorhand gepland.
 • De coach geeft de student steeds huiswerk waarmee de volgende bijles gestart wordt: oefeningen voorbereiden, schema’s maken, een bepaald hoofdstuk grondig instuderen, enz…. Dit wordt in de volgende sessie ook telkens nauw opgevolgd.

Feedback

 • Mondelinge feedback bij elke bijles aan de student.
 • De coach maakt na elke les een schriftelijk verslag.
 • De ouders kunnen de verslagen op elk moment online inkijken.

Bij ernstige moeilijkheden (gebrek aan motivatie, zware inzichtelijke problemen, studiedruk die te hoog oploopt, enz.) nemen we contact op met de ouders om samen met de student een voortgangsgesprek te houden met de bedoeling naar een constructieve oplossing toe te werken.

Op het einde van de begeleiding is er een evaluatiegesprek: dit kan ofwel op afspraak bij ons in onze burelen ofwel telefonisch.