ZEKERHEID voor jouw voorbereiding
      toelatingsexamens?

Klik hier!

Toelatingsexamen Arts & Tandarts: persoonlijke bijlessen en studiecoaching
 

Persoonlijke Bijlessen Toelatingsexamen arts/tandarts

 

Schrikken de verhalen over dat zware toelatingsexamen arts/tandarts jou af? Droom je er van om arts of tandarts te worden, maar voel je je door dit examen belemmerd? Kom dan vrijblijvend kennismaken met onze unieke aanpak. Jouw sleutel tot slagen? 

Bij de TAT-examens van augustus 2017 waren, van de door ons begeleide studenten, liefst 80% geslaagd!

 

Het toelatingsexamen (TAT) neemt in 2018 veel minder tijd in beslag en er is slechts één examenmoment meer:

- dinsdag 3 juli 2018 voor kandidaat-artsen

- woensdag 4 juli 2018 voor kandidaat-tandartsen.  

Je mag wel aan beide examens deelnemen....

Het examen bestond vroeger uit twee delen:

1. Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW).

2. Informatie Verwerven en Verwerken (IVV). 

Belangrijke wijzigingen voor 2018 ten opzichte van 2017:

1. KIW: belangrijke inhoudelijke wijzigingen bij het vak BIOLOGIE

             GOED OM WETEN:

                  - slechts 10 vragen voor elk van de 4 wetenschapsvakken in de tijdsblok van 10u-13u: dus in totaal 40 vragen

                  - de moeilijkheidsgraad van de vragen zal lager liggen, maar de lat ligt hoger!

 

2. IVV: wordt vervangen door "GENERIEKE COMPETENTIES" (GC)

         2.1  "CLEAR" (vergelijkbaar met de communicatieproef uit het vroegere toelatingsexamen)

                Conflicthantering, Luistervaardigheid, Empathie, Aandacht, Reflectie en Respect

                Het toetst je communicatieve competenties via 15 vragen over casussen.

        2.2  "VAARDIG"

                 Verbinden, AnAlyseren, ReDeneren, InteGreren

                  Je krijgt vragen over een korte wetenschappelijke tekst met bijhorende figuren.

                  2.2.1  DEEL 1

                  Je beantwoordt 15 vragen over de tekst en de bijhorende figuren.        

                  2.2.2  DEEL 2

                  Je krijgt 10 nieuwe vragen, je behoudt de figuren maar je kan de tekst niet meer raadplegen.         

                   GOED OM WETEN:

                  - in totaal 40 vragen in de tijdsblok van 14u30-16u

                  - het onderdeel GC heeft een even groot gewicht als KIW

 

- Berekening examenresultaat

     Het examen staat op 240 punten (120 punten te verdienen bij KIW en 120 punten bij GC)

     Mogelijke scores per vraag (40 vragen voor KIW en 40 vragen voor GC):

     +3 bij een correct antwoord

      0 als je de vraag open laat

      -1 bij een fout antwoord     

 - Voorwaarden om te "slagen":

    én tenminste de helft van de punten behalen voor KIW (als geheel beschouwd, onafhankelijk score per vak)

    én tenminste de helft van de punten behalen voor GC (als geheel beschouwd, onafhankelijk score per onderdeel)

    én gunstig gerangschikt zijn (voor arts moet je bij de 1.102 besten zijn, voor tandarts bij de 135 besten)

 

 

 

ONZE WERKWIJZE in een notendop VOOR KIW 

STAP 1: informatiegesprek: gratis en vrijblijvend 

STAP 2:  kwalitatieve niveaubepaling, inclusief besprekingen (maximale kostprijs 350€)

STAP 3: adviesgesprek: bepaling combinatie zelfstudie en bijlessen

   • vrij te kiezen of je met ons verder wil werken of niet
   • geen minimumbudgetten: jij kiest enkel wat jij nodig hebt

 

ONZE SPECIFIEKE WERKWIJZE BIJ DE VOORBEREIDING KIW OP HET TAT

 

Zoals steeds werken we enkel op individuele basis ( wel persoonlijke bijlessengéén groepslessen) en komen we onmiddellijk terzake. Bij ons geen onnodige dure collectieve testen of “all-in pakketten”: wij focussen op wat jij nodig hebt om je slaagkansen te maximaliseren. Wij bieden een aantal mogelijkheden aan en laten jou de vrijheid om te kiezen wat jij nodig hebt. Geen minimum-pakketten of extra voorwaarden, maar volledig op jouw maat.

 

 1. STAP 1: gratis en vrijblijvend informatiegesprek

 2.  STAP 2: kwalitatieve niveaubepaling    Voor elk wetenschappelijk vak krijg je een aangepaste test, afhankelijk van jouw niveau.

- voor 6de jaars ASO: bevraging van de geziene leerstof (het heeft uiteraard geen zin om vragen te stellen over leerstof die nog niet behandeld is).

- voor mensen die reeds TAT hebben meegedaan is er een andere test met een hogere moeilijkheidsgraad.

Deze testen hebben als DOEL jouw werkelijk niveau te bepalen.

a) open vragenschriftelijk op te lossen,zodat wij jouw redeneringswijze beter kunnen inschatten (duurtijd 3u)

b) mondeling onderhoud met onze vakspecialisten:

- wiskunde (1u)

- fysica (1u)

- scheikunde (1u)

- biologie (1u)

Tijdens deze individuele sessies van 1u per vak is onze specialist in staat om een zo juist mogelijk beeld te vormen van je huidige niveau én van jouw potentieel. Daarbij heeft hij/zij tevens aandacht voor jouw oplossingsmethodiek, hoe snel je zaken oppikt, noteert je sterke en zwakke punten, jouw manier van redeneren, jouw leerstijl,.... Vervolgens maakt hij/zij daar een professioneel verslag van met een gefundeerd advies over hoeveel uur persoonlijke begeleiding (of bijles) en zelfstudie jij nodig hebt om een reële kans op slagen te hebben. Bij ons géén natte-vingerwerk!! 

STAP 3: adviesgesprek: bepalen aantal uur combinatie zelfstudie en bijlessen  liefst in aanwezigheid van minstens één van de ouders

Samen worden de mogelijkheden bekeken om jouw slaagkansen te maximaliseren:

- wat is een realistische planning?

- voor welke strategie en voor welk flexibel aanpasbaar traject kiezen we?

Wij hebben voor elk vak ons eigen cursusmateriaal en een zeer ruim aanbod van relevante oefeningen. Wij leren jou:

 • De noodzakelijke kennis én inzicht te verwerven die je ook kan toepassen.
 • Hoe je het meest efficiënt kan omgaan met de specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen.
 • Hoe de best mogelijke strategie toepassen in verband met multiple- choice in combinatie met het aantal vragen per vak.

Op regelmatige basis toetsen we je vorderingen zodat we gepast en tijdig kunnen bijsturen.

Onze TAT-specialisten hebben allen ruime succesvolle ervaring met het begeleiden van studenten bij de voorbereiding op deze examens.

Bij de TAT-examens van augustus 2017 waren, van de door ons begeleide studenten, liefst 80% geslaagd! 

 

ONZE specifieke WERKWIJZE BIJ DE VOORBEREIDING GC OP HET TAT

 

Na contact met het kabinet van minister Crevits en met de examencommissie zullen we na grondig overleg met onze specialisten de best mogelijke voorbereiding voorzien met maximale slaagkansen om de hoogst mogelijke score te behalen.

Deze lessen of trainingen starten vanaf februari 2018.

 

CONCLUSIE

Als je écht gemotiveerd bent om arts of tandarts te worden, vind je bij Slaagsleutels te Leuven de meest professionele voorbereiding met de beste kans op slagen.

Voor de individuele voorbereiding van het toelatingsexamen van juli 2018 zijn we reeds volop aan de slag! U kan hiervoor GRATIS EN VRIJBLIJVEND informatie verkrijgen via info@slaagsleutels.be of telefonisch (016/58 28 78): niets bij te verliezen, enkel te winnen!

Wil je zeker zijn van een plaats voor de voorbereiding van het toelatingsexamen bij de unieke en bewezen succesvolle werkwijze van Slaagsleutels? 

Neem dan nu een OPTIE! 

 - vul het aanvraag- of contact-formulier in op deze website

 - stuur een mail naar info@slaagsleutels.be

 - bel naar 0476/90 94 95 of naar 016/58 28 78 

KIES JE VOOR ZEKERHEID OF KIES JE VOOR ZEKERHEID?!