Toelatingsexamen arts & tandarts juli 2020

 

HET INDIVIDUEEL INTENSIEF BEGELEIDINGSTRAJECT
Voorbereiding op het Toelatingsexamen Arts/Tandarts 2020

WIJ HELPEN JE SLAGEN!
 

 

Bij interesse voor begeleiding ter voorbereiding van het toelatingsexamen van juli 2020: neem contact via mail (info@slaagsleutels.be) of telefonisch (016 58 28 78).

Wij hebben met Slaagsleutels een stevige reputatie opgebouwd bij het begeleiden van studenten ter voorbereiding van het toelatingsexamen arts/tandarts.

Door onze unieke werkwijze kunnen we de laatste opeenvolgende jaren uitstekende resultaten voorleggen: gemiddeld 80% van de door ons begeleide studenten  zijn geslaagd!

 

 

Je kan voor de voorbereiding voor de examens van juli 2020 intekenen

voor een reserveringsoptie  (zonder verplichtingen)

waardoor jij ALVAST zeker bent van je plaats

(59 van de 70 plaatsen zijn reeds gereserveerd)

(je kan dit aanvragen via het contactformulier)

 

 


Gedeelte 1: KIW
(kennis en inzicht in de wetenschappen)

ONze werkwijZE

Slaagsleutels werkt enkel met top-specialisten die zorgen voor:
 • Het leveren van topkwaliteit door middel van individuele begeleiding (géén groepslessen!)
 • Het bereiken van jouw doelen via een unieke persoonlijke aanpak
 • Diepgaand inzicht verwerven in de theorie en de leerstof vlot kunnen toepassen in de specifieke vraagstellingen, aansluitend bij het gevraagde niveau van het toelatingsexamen 
 • Een maximale kans om je zo hoog mogelijk te kunnen rangschikken

 

Voorbereiding KIW-gedeelte:

Hoogstwaarschijnlijk zal de te kennen leerstof voor het toelatingsexamen in juli 2020 vrijwel identiek blijven.

Stap 1: gratis en vrijblijvend info-gesprek

Stap 2: kwalitatieve niveaubepaling met uitgebreide feedback:
Voor elk wetenschappelijk vak krijg je een aangepaste schriftelijke test, afhankelijk van jouw niveau (tijdsduur 3 uur):
 > Versie 1: bestemd voor studenten die tijdens het schooljaar 2019-2020 het 6de jaar secundair onderwijs volgen
 > Versie 2: bestemd voor studenten die al eerder hebben deelgenomen aan het toelatingsexamen

Deze testen hebben als DOEL jouw werkelijke niveau te bepalen en bestaat uit open vragen. Nadien volgt er een mondeling onderhoud met onze vakspecialisten over ieder wetenschappelijk vak (Wiskunde, Biologie, Scheikunde en Fysica), telkens één uur grondige bespreking.

Tijdens deze individuele sessies van 1u per vak (dus 4u in totaal) is onze specialist in staat:

 • Een zo juist mogelijk beeld te vormen van je huidige niveau én van jouw potentieel
 • Te weten komen hoe jij informatie verwerkt en welke jouw leerstijl is
 • De efficiëntie van jouw oplossingsmethodiek te beoordelen
 • Vast te stellen hoe snel je zaken oppikt
 • Je sterke en zwakke punten te achterhalen

Vervolgens maakt hij/zij daar een professioneel verslag van met een gefundeerd advies over hoeveel uur persoonlijke begeleiding (of bijles) en zelfstudie jij nodig hebt om een reële kans op slagen te hebben.  Per vak per student: tijdsduur opmaak verslagen: 4 x kwartier = 1u.

Bij ons géén natte-vingerwerk!

 

Stap 3: adviesgesprek
Tijdens dit gesprek (geschatte tijdsduur 1 uur) worden de 4 verslagen besproken en toegelicht, rekening houdend met de specifieke situatie van elke student. 

Er worden géén verplichtingen of minimum aantal uren opgelegd. Wij adviseren, beslissingen worden genomen in samenspraak met student en ouders.

Na het adviesgesprek stellen wij in samenspraak met student en ouders een op maat afgestemd traject voor (combinatie begeleiding en zelfstudie).

Samen worden de mogelijkheden bekeken om jouw slaagkansen te maximaliseren:

 • Voor welke strategie en voor welk flexibel aanpasbaar traject kiezen we?
 • Wat is een realistische planning? 
 • Welke zijn de eerste stappen in jouw individueel intensief begeleidingstraject

 

 

Stap 4: het individueel intensief begeleidingstraject

Wij benadrukken dat wij voor 100% garanderen dat volgende topics ingebouwd zijn bij onze begeleidingen:

  • Uitgebreide voorbereiding door de lesgever
  • Diepgaand inzicht verwerven in te kennen leerstof en oefeningen vlot kunnen toepassen!
  • Gebruik van didactisch materiaal (eigen up-to-date cursusmateriaal en relevante oefeningen zijn inbegrepen in de investeringskosten)
  • Online verslaggeving door de lesgever na iedere sessie
  • Hoe omgaan met specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen
  • Welke strategie te gebruiken bij multiple-choice vragen 

   

  Onze TAT-specialisten hebben allen ruime succesvolle ervaring met het begeleiden van studenten bij de voorbereiding op deze examens.

  Indien gewenst kunnen we ook inspelen op specifieke behoeftes, zoals bijvoorbeeld faalangst.

  Verder worden er optioneel sessies voorzien rond studiemethodiek, time-management, stressbeheersing, strategie, coaching door een persoonlijke cöordinator, ... 

      Op regelmatige basis toetsen we je vorderingen zodat we gepast en tijdig kunnen bijsturen.

 

 

 

GEDEELTE 2: GC (Generieke competenties)

Voorbereiding GC-gedeelte:
Dit gedeelte bestaat uit "CLEAR" en "VAARDIG".
Naast het inhoudelijke aspect speelt de tijdsfactor hier een zeer belangrijke rol (40 vragen oplossen in 90 minuten).
Het gewicht is even groot als het KIW-gedeelte.
Vanaf maart 2020 starten we met de begeleiding voor dit onderdeel.

 

 

 

ONS advies

Vraag NU gratis en vrijblijvend informatie aan, neem contact op via mail: info@slaagsleutels.be of telefonisch op 016/58 28 78 voor verdere toelichting.

De plaatsen zijn immers beperkt. Gezien onze grondige en tijdsintensieve aanpak kunnen we maximaal 70 studenten toelaten.

Je kan nu reeds een vrijblijvende reserveringsoptie nemen voor het voorbereidingstraject voor het toelatingsexamen juli 2020 waardoor je de garantie hebt dat er een plaats voor jou gereserveerd wordt (aanvragen via contactformulier).

Op dit ogenblik zijn er reeds 59 inschrijvingen. Vorig jaar waren we eind september reeds volzet.

Indien je er zelf 100% achter staat komen we in samenspraak met student(e) en ouders tot het uitstippelen van jouw persoonlijk studiebegeleidings-traject met afspraken die cristal clear zijn!