Inschrijvingen codex sessies 2018

Klik hier!

Toelatingsexamen arts & tandarts juli 2019
 

HET INTENSIEF BEGELEIDINGSTRAJECT

 

Voorbereiding van het Toelatingsexamen Arts/Tandarts 

Individuele bijlessen 

 

 

 

Wij hebben een stevige reputatie opgebouwd bij het begeleiden van studenten ter voorbereiding van het toelatingsexamen arts/tandarts. In augustus 2017 waren liefst 80 % van de door ons begeleide studenten geslaagd en ook voor juli 2018 liggen resultaten in dezelfde lijn.

Helaas - zoals aangekondigd - zijn er voorlopig (op datum van 16/09/2018) géén plaatsen meer beschikbaar.

Uitzondering na overleg voor:

1) in verleden beroep gedaan op Slaagsleutels-services

2) stortingen reserveringsoptie voor 15/09/2018

3) interesse voor beperkt aanbod

 

 

Voor 2019 hebben we onze aanpak nog verder verfijnd en uitgebreid met mogelijke extra opties.

 

Gedeelte 1: KIW (kennis en inzicht in de wetenschappen)

 1. Onze werkwijze

 Slaagsleutels werkt enkel met top-specialisten die jou helpen met:

 • Het leveren van topkwaliteit door middel van individuele begeleiding (géén groepslessen!)
 • Jouw doelen te bereiken via een persoonlijke aanpak
 • Inzicht verwerven in theorie en de leerstof vlot kunnen toepassen in de specifieke opdrachten, aansluitend bij het gevraagde niveau van het toelatingsexamen én met een maximale kans om zich zo hoog mogelijk te kunnen rangschikken

Voorbereiding KIW-gedeelte:

Uit zeer betrouwbare bron hebben we vernomen dat dit gedeelte in juli 2019 voor 90 à 95% identiek zal zijn qua leerstofinhoud als in 2018.

Stap 1: gratis en vrijblijvend info-gesprek

Stap 2.1: kwalitatieve niveaubepaling met uitgebreide feedback:

 Voor elk wetenschappelijk vak krijg je een aangepaste schriftelijke test, afhankelijk van jouw niveau (tijdsduur 3 uur)

- versie 1: studenten van het 6e jaar ASO

- versie 2:  studenten die al eerder hebben deelgenomen aan het toelatingsexamen

 Deze testen hebben als DOEL jouw werkelijk niveau te bepalen en bestaat uit open vragen. Nadien volgt er een mondeling onderhoud met onze vakspecialisten over ieder wetenschappelijk vak (Wiskunde, Biologie, Scheikunde en Fysica), telkens één uur grondige bespreking.

Tijdens deze individuele sessies van 1u per vak (dus 4u in totaal) is onze specialist in staat:

- om een zo juist mogelijk beeld te vormen van je huidige niveau én van jouw potentieel

- efficiëntie van jouw oplossingsmethodiek te beoordelen

- vast te stellen hoe snel je zaken oppikt

-  je sterke en zwakke punten te achterhalen

- te weten komen welke jouw leerstijl is en hoe jij analyseert 

Vervolgens maakt hij/zij daar een professioneel verslag van met een gefundeerd advies over hoeveel uur persoonlijke begeleiding (of bijles) en zelfstudie jij nodig hebt om een reële kans op slagen te hebben.  Per vak per student: tijdsduur opmaak verslagen: 4 x kwartier = 1u. Bij ons géén natte-vingerwerk!! 

 

Stap 3: adviesgesprek

Tijdens dit gesprek (geschatte tijdsduur 1 uur) worden de 4 verslagen besproken en toegelicht, rekening houdend met de specifieke situatie van elke student. 

Er worden géén verplichtingen of minimum aantal uren opgelegd. Wij adviseren, beslissingen in samenspraak met student en ouders.

Na het adviesgesprek stellen wij in samenspraak met student en ouders een op maat afgestemd traject voor (combinatie begeleiding en zelfstudie)

Samen worden de mogelijkheden bekeken om jouw slaagkansen te maximaliseren:

- wat is een realistische planning? Vanuit onze ervaring stellen we voor planningssessies te volgen.

- voor welke strategie en voor welk flexibel aanpasbaar traject kiezen we?

 Wij hebben voor elk vak ons eigen cursusmateriaal en een zeer ruim aanbod van relevante oefeningen (wordt voortdurend bijgewerkt, zodat laatste update steeds voor handen).

Wij leren jou:

 • De noodzakelijke, diepgaande kennis én inzichtte verwerven die je ook vlot kan toepassen.
 • Hoe je het meest efficiënt kan omgaan met de specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen.
 • Hoe de best mogelijke strategietoepassen in verband met multiple- choice in combinatie met het aantal vragen per vak.

Op regelmatige basis toetsen we je vorderingen zodat we gepast en tijdig kunnen bijsturen.

Onze TAT-specialisten hebben allen ruime succesvolle ervaring met het begeleiden van studenten bij de voorbereiding op deze examens.

Indien gewenst kunnen we ook inspelen op specifieke behoeftes, zoals bijvoorbeeld faalangst.

Verder worden er optioneel sessies voorzien rond studiemethodiek, time-management, stressbeheersing, strategie, coaching door een persoonlijke cöordinator,enz...

 

 

Gedeelte 2: GC (Generieke Competenties)

Voorbereiding GC (Generieke Competenties)

Vermits de tijdsfactor hier een zeer belangrijke rol zal spelen (40 vragen oplossen in 90 minuten) en het gewicht even groot is als het KIW-gedeelte, kan hier het verschil gemaakt worden om zich bij de besten te kunnen rangschikken! Wij raden aan hiermee nog niet te starten, mede omdat er hardnekkige geruchten zijn dat dit gedeelte grondige wijzigingen kan ondergaan (voorlopig wil niemand dit officieel bevestigen).

 

Wij benadrukken dat wij voor 100% garanderen dat volgende topics ingebouwd zijn bij onze begeleidingen:

 • Uitgebreide voorbereiding door de lesgever
 • Diepgaand inzicht verwerven in te kennen leerstof en oefeningen vlot kunnen toepassen!
 • Gebruik van didactisch materiaal (eigen up-to-date cursusmateriaal en relevante oefeningen zijn inbegrepen in de investeringskosten)
 • Online verslaggeving door de lesgever na iedere sessie
 • Hoe omgaan met specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen
 • Welke strategie te gebruiken bij multiple-choice vragen 

 

CONCLUSIE

 

Als je écht gemotiveerd bent om arts of tandarts te worden, vind je bij Slaagsleutels te Leuven de meest professionele en zeer intensieve persoonlijke begeleiding met de beste kans op slagen!

Wegens de grote vraag en wij onze stevige reputatie van het leveren van topkwaliteit bij de begeleiding van jouw voorbereidingstraject op het toelatingsexamen willen blijven waar maken, gaan we voorlopig maximaal 50 à 55 studenten voor het TAT juli 2019 begeleiden: daarom hebben we voorzien dat je een OPTIE kan nemen om uw plaats te reserveren.

Op datum van 16/09/2018 zijn er voorlopig géén plaatsen beschikbaar meer om jou klaar te stomen voor het toelatingsexamen juli 2019. 

Zoals vorige week gecommuniceerd:

"Vanaf 15/09/2018 gaan we tenminste tijdelijk inschrijvingen of optiereservaties stop zetten".

Dit is noodzakelijk om de topkwaliteit van onze individuele voorbereidingstrajecten blijvend te kunnen waarborgen.

 

OM EEN OPTIE (tot 15/09/2018) TE NEMEN, HAD JE 2 MOGELIJKHEDEN, HELAAS ZOALS VERWACHT: we zijn (tenminste voorlopig) volzet!!

 

 1) Je wil 100% zekerheid dat wij voldoende plaats en tijd voor jou voorzien om je intensief voor te bereiden op het toelatingsexamen.       

 

Dat is mogelijk mits betaling voor 15/09/2018 van een reserveringsoptie-waarborg van 250€ op rekening nr BE84 0688 9822 3259 met vermelding “reserveringsoptie begeleiding voorbereiding  toelatingsexamen juli 2019”. Dit geld ben je niet kwijt, maar wordt dan verrekend indien u daadwerkelijk een overeenkomst afsluit voor “Toelatingsexamen arts en tandarts juli 2019”. Dàn is jouw plaats met 100% zekerheid gegarandeerd.  Volgens de huidige evolutie ziet het ernaar uit dat wij studenten die zich later dan 15/09/2018 pas willen inschrijven zullen moeten weigeren wegens volzet.

Wij willen immers enkel individuele topkwaliteit door topspecialisten blijven garanderen. 

Indien de begeleiding toch niet doorgaat (je hoeft geen reden op te geven), krijg je het hele bedrag teruggestort. 

Ik hoop dat je begrijpt dat we via deze regeling fair kunnen zijn ten opzichte van iedereen. 

Wij doen wat we beloven!

 

 

2) Je wil op een voorlopige wachtlijst geplaatst worden zonder betaling.

 

Dat is mogelijk, maar geeft geen 100% garantie. Wij nemen onmiddellijk per mail contact met je op zodra onze capaciteit dreigt overschreden te worden.

Om zeker te zijn van jouw begeleiding, dien je dan binnen de 48u te antwoorden op onze mail zodat we tijdig de nodige praktische regelingen kunnen treffen.

 

 

ONS ADVIES

 

Vraag NU  een gratis en vrijblijvend informatiegesprek aan via mail (info@slaagsleutels.be) of telefonisch (016/58 28 78).

Daarna kan je in alle vrijheid beslissen of je in eerste instantie enkel kiest voor de kwalitatieve niveaubepaling (investering beperkt tot €450).

Dan heb je een goed beeld over jouw niveau, jouw sterke punten, jouw te verbeteren punten, welke inspanningen van jou verwacht worden, hoe ver jij staat,....

Kortom, dan weet je wat jij precies nodig hebt om een serieuze slaagkans te hebben.

Indien wij van oordeel zijn dat dit toelatingsexamen voor jou moeilijk of niet haalbaar zal zijn, zullen we dat heel eerlijk en respectvol met jou bespreken.                      Dit gebeurt dan met goed onderbouwde argumenten, waarbij we tevens alternatieven bieden van wat er wél mogelijk is. Zo gebeurt het wel eens dat wij een 2-jaren plan voorstellen (indien er dan wél een reële slaagkans is)  OF samen onderzoeken wat het best aansluit bij de competenties, interesses en talenten van de student(e).

 

Na de kwalitatieve niveaubepaling, ben je volledig vrij om al dan niet door ons verder begeleid te worden.

Indien je er 100% zelf achter staat

komen we in samenspraak met student(e) en ouders

tot het uitstippelen van een persoonlijk studiebegeleidings-traject

met afspraken die "cristal clear" zijn.