Het belang van een effectieve studiemethode

Klik hier!

Toelatingsexamen arts & tandarts juli 2019
 

HET INTENSIEF BEGELEIDINGSTRAJECT

 

Voorbereiding van het Toelatingsexamen Arts/Tandarts 

Individuele bijlessen 

 

 

Wij hebben een stevige reputatie opgebouwd bij het begeleiden van studenten ter voorbereiding van het toelatingsexamen arts/tandarts. In augustus 2017 waren liefst 80 % van de door ons begeleide studenten geslaagd en ook voor juli 2018 liggen de resultaten in dezelfde lijn. 

Na capaciteitsberekeningen en grondig intern overleg kan jij -  mits akkoord over een aantal voorwaarden - gebruik maken van onze professionele services bij jouw voorbereiding voor het toelatingsexamen van 2 juli en/of 3 juli 2019.

We hebben hiervoor het "Essentials Guiding Package" uitgewerkt:

  • Persoonlijk uniek begeleidingstraject waarbij topkwaliteit van onze services het belangrijkste criterium blijft.
  • Uiteraard "evidence based" op basis van ervaringen met geslaagde studenten die vorig jaar in januari of februari gestart zijn met de voorbereidingen en vrij vlot geslaagd.
  • We blijven trouw aan onze basisprincipes zoals beschreven in onze deontologische code

Bij interesse: neem  contact via mail (info@slaagsleutels.be)

of telefonisch (016/58 28 78) voor verdere toelichting. 

 

 "Full Package"

(geldend voor studenten VOOR 15/09/2018 gestart met de voorbereidingen)

"Essentials Guiding Package"

(geldend voor studenten die NA 01/12/2018 starten met de voorbereidingen) 

is uitgewerkt vanuit dezelfde uitgangspunten en basisprincipes met andere klemtonen

 

Gedeelte 1: KIW (kennis en inzicht in de wetenschappen)

 1. Onze werkwijze

 Slaagsleutels werkt enkel met top-specialisten die jou helpen met:

 • Het leveren van topkwaliteit door middel van individuele begeleiding (géén groepslessen!)
 • Jouw doelen te bereiken via een persoonlijke aanpak
 • Inzicht verwerven in theorie en de leerstof vlot kunnen toepassen in de specifieke opdrachten, aansluitend bij het gevraagde niveau van het toelatingsexamen én met een maximale kans om zich zo hoog mogelijk te kunnen rangschikken

Voorbereiding KIW-gedeelte:

Uit zeer betrouwbare bron hebben we vernomen dat dit gedeelte in juli 2019 voor minstens 95% identiek zal zijn qua leerstofinhoud als in 2018.

Stap 1: gratis en vrijblijvend info-gesprek

Stap 2.1: kwalitatieve niveaubepaling met uitgebreide feedback:

 Voor elk wetenschappelijk vak krijg je een aangepaste schriftelijke test, afhankelijk van jouw niveau (tijdsduur 3 uur)

- versie 1: studenten van het 6e jaar ASO

- versie 2:  studenten die al eerder hebben deelgenomen aan het toelatingsexamen

 Deze testen hebben als DOEL jouw werkelijk niveau te bepalen en bestaat uit open vragen. Nadien volgt er een mondeling onderhoud met onze vakspecialisten over ieder wetenschappelijk vak (Wiskunde, Biologie, Scheikunde en Fysica), telkens één uur grondige bespreking.

Tijdens deze individuele sessies van 1u per vak (dus 4u in totaal) is onze specialist in staat:

- om een zo juist mogelijk beeld te vormen van je huidige niveau én van jouw potentieel

- efficiëntie van jouw oplossingsmethodiek te beoordelen

- vast te stellen hoe snel je zaken oppikt

-  je sterke en zwakke punten te achterhalen

- te weten komen welke jouw leerstijl is en hoe jij analyseert 

Vervolgens maakt hij/zij daar een professioneel verslag van met een gefundeerd advies over hoeveel uur persoonlijke begeleiding (of bijles) en zelfstudie jij nodig hebt om een reële kans op slagen te hebben.  Per vak per student: tijdsduur opmaak verslagen: 4 x kwartier = 1u. Bij ons géén natte-vingerwerk!! 

 

Stap 3: adviesgesprek

Tijdens dit gesprek (geschatte tijdsduur 1 uur) worden de 4 verslagen besproken en toegelicht, rekening houdend met de specifieke situatie van elke student. 

Er worden géén verplichtingen of minimum aantal uren opgelegd. Wij adviseren, beslissingen in samenspraak met student en ouders.

Na het adviesgesprek stellen wij in samenspraak met student en ouders een op maat afgestemd traject voor (combinatie begeleiding en zelfstudie)

Samen worden de mogelijkheden bekeken om jouw slaagkansen te maximaliseren:

- wat is een realistische planning? Vanuit onze ervaring stellen we voor planningssessies te volgen.

- voor welke strategie en voor welk flexibel aanpasbaar traject kiezen we?

 Wij hebben voor elk vak ons eigen cursusmateriaal en een zeer ruim aanbod van relevante oefeningen (wordt voortdurend bijgewerkt, zodat laatste update steeds voor handen).

Wij leren jou:

 • De noodzakelijke, diepgaande kennis én inzichtte verwerven die je ook vlot kan toepassen.
 • Hoe je het meest efficiënt kan omgaan met de specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen.
 • Hoe de best mogelijke strategietoepassen in verband met multiple- choice in combinatie met het aantal vragen per vak.

Op regelmatige basis toetsen we je vorderingen zodat we gepast en tijdig kunnen bijsturen.

Onze TAT-specialisten hebben allen ruime succesvolle ervaring met het begeleiden van studenten bij de voorbereiding op deze examens.

Indien gewenst kunnen we ook inspelen op specifieke behoeftes, zoals bijvoorbeeld faalangst.

Verder worden er optioneel sessies voorzien rond studiemethodiek, time-management, stressbeheersing, strategie, coaching door een persoonlijke cöordinator,enz...

 

 

Gedeelte 2: GC (Generieke Competenties)

Voorbereiding GC (Generieke Competenties)

Vermits de tijdsfactor hier een zeer belangrijke rol zal spelen (40 vragen oplossen in 90 minuten) en het gewicht even groot is als het KIW-gedeelte, kan hier het verschil gemaakt worden om zich bij de besten te kunnen rangschikken!

Vanaf februari 2019 starten we me de begeleidingen voor dit onderdeel. 

Wij benadrukken dat wij voor 100% garanderen dat volgende topics ingebouwd zijn bij onze begeleidingen:

 • Uitgebreide voorbereiding door de lesgever
 • Diepgaand inzicht verwerven in te kennen leerstof en oefeningen vlot kunnen toepassen!
 • Gebruik van didactisch materiaal (eigen up-to-date cursusmateriaal en relevante oefeningen zijn inbegrepen in de investeringskosten)
 • Online verslaggeving door de lesgever na iedere sessie
 • Hoe omgaan met specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen
 • Welke strategie te gebruiken bij multiple-choice vragen 

 

CONCLUSIE

 

 Echt gemotiveerd om arts of tandarts te worden?

Start je voorbereidingen voor het toelatingsexamen en maak gebruik van ons  

 "Essentials Guiding Package"

 

Wij verwachten dat we hiervoor wellicht VOOR 15/01/2019 volzet zullen zijn.

 

 

 

ONS ADVIES

 

Vraag NU  gratis en vrijblijvend informatie aan:

mail (info@slaagsleutels.be) of bel (016/58 28 78)

voor verdere toelichtingen.

 

Indien je er 100% zelf achter staat

komen we in samenspraak met student(e) en ouders

tot het uitstippelen van jouw persoonlijk studiebegeleidings-traject

met afspraken die "cristal clear" zijn.