Toelatingsexamen arts tandarts

 

HET INDIVIDUEEL INTENSIEF BEGELEIDINGSTRAJECT
Voorbereiding op het Toelatingsexamen Arts/Tandarts 2023

WIJ HELPEN JE SLAGEN!

 

Omwille van de grote toevloed aan inschrijvingen voor het toelatingsexamen van 2022 moeten we jou nu helaas teleurstellen omdat we voor het intensief volledig begeleidingstraject helemaal volzet zijn. 

We willen immers trouw blijven aan ons principe om hoogstaande kwaliteit (met een unieke, persoonlijke aanpak met bewezen resultaten) te blijven garanderen.

 U kan nu reeds inschrijven om een plaats te reserveren om door Slaagsleutels begeleid te worden via het intensief individueel voorbereidingstraject voor het toelatingsexamen in juli 2023

 

Vul hiervoor het contactformulier in of neem contact via mail:

info@slaagsleutels.be 

 

Wij hebben met Slaagsleutels een excellente reputatie opgebouwd bij het begeleiden van studenten ter voorbereiding van het toelatingsexamen arts/tandarts.

Door onze unieke werkwijze (één van de kritische succesfactoren is de coördinatie en persoonlijke opvolging gedurende het hele traject) kunnen we de 5 laatste opeenvolgende jaren uitstekende resultaten voorleggen: meer dan  80% van de door ons begeleide studenten zijn geslaagd én gunstig gerangschikt.

Voor het toelatingsexamen van 2021 komen we zelfs uit op een recordprestatie van 84,7% geslaagden én gunstig gerangschikten.

 

 

 

HET INDIVIDUEEL INTENSIEF BEGELEIDINGSTRAJECT
Voorbereiding op het Toelatingsexamen Arts/Tandarts 2023  

WIJ HELPEN JE SLAGEN!


Gedeelte 1: KIW
(kennis en inzicht in de wetenschappen)

ONze werkwijZE

Slaagsleutels werkt enkel met top-specialisten die zorgen voor:
 • Het leveren van topkwaliteit door middel van individuele begeleiding (géén groepslessen!)
 • Het bereiken van jouw doelen via een unieke persoonlijke aanpak
 • Diepgaand inzicht verwerven in de theorie en de leerstof vlot kunnen toepassen in de specifieke vraagstellingen, aansluitend bij het gevraagde niveau van het toelatingsexamen 
 • Een maximale kans om je zo hoog mogelijk te kunnen rangschikken

 

Voorbereiding KIW-gedeelte 

Stap 1: gratis en vrijblijvend info-gesprek

Stap 2: kwalitatieve niveaubepaling met uitgebreide feedback:
Voor elk wetenschappelijk vak krijg je een aangepaste schriftelijke test, afhankelijk van jouw niveau (tijdsduur 4 uur):
 > Versie 1: bestemd voor studenten die tijdens het schooljaar 2020-2021 het 6de jaar secundair onderwijs volgen
 > Versie 2: bestemd voor studenten die al eerder hebben deelgenomen aan het toelatingsexamen

Deze testen hebben als DOEL jouw werkelijke niveau te bepalen en bestaat uit open vragen. Nadien volgt er een mondeling onderhoud met onze vakspecialisten over ieder wetenschappelijk vak (Wiskunde, Biologie, Scheikunde en Fysica), telkens één uur grondige bespreking.

Tijdens deze individuele sessies van 1u per vak (dus 4u in totaal) is onze specialist in staat:

 • Een zo juist mogelijk beeld te vormen van je huidige niveau én van jouw potentieel
 • Te weten komen hoe jij informatie verwerkt en welke jouw leerstijl is
 • De efficiëntie van jouw oplossingsmethodiek te beoordelen
 • Vast te stellen hoe snel je zaken oppikt
 • Je sterke en zwakke punten te achterhalen

Vervolgens maakt hij/zij daar een professioneel verslag van met een gefundeerd advies over hoeveel uur persoonlijke begeleiding (of bijles) en zelfstudie jij nodig hebt om een reële kans op slagen te hebben.  Bij ons géén natte-vingerwerk!

 Deze grondige aanpak (met een minimale investering) heeft 3 grote voordelen:

 • Je krijgt een juist beeld van hoe ver je staat en wat er nog moet gebeuren om jouw slaagkansen te maximaliseren
 • Wij kunnen hierop verder bouwen om jouw gepersonaliseerd traject op maat voor te stellen
 • Je bent nog steeds vrij om al dan niet met ons in zee te gaan 

Stap 3: adviesgesprek


Tijdens dit gesprek (geschatte tijdsduur 1 uur) worden de 4 verslagen besproken en toegelicht, rekening houdend met de specifieke situatie van elke student. 

Er worden géén verplichtingen of minimum aantal uren opgelegd. Na stap 2 kan je vrij beslissen om al dan niet met ons verder in zee te gaan.

Wij adviseren, beslissingen worden genomen in samenspraak met student en ouders.

Na het adviesgesprek stellen wij in samenspraak met student en ouders een op maat afgestemd traject voor (combinatie begeleiding/bijlessen en zelfstudie).

Samen worden de mogelijkheden bekeken om jouw slaagkansen te maximaliseren:

 • Voor welke strategie en voor welk flexibel aanpasbaar traject kiezen we?
 • Wat is een realistische planning? 
 • Welke zijn de eerste stappen in jouw individueel intensief begeleidingstraject

 

 

Stap 4: het individueel intensief begeleidingstraject

 

Wij benadrukken dat wij voor 100% garanderen dat volgende topics ingebouwd zijn bij onze begeleidingen:

  • Unieke persoonlijke begeleiding (géén groepslessen) waarbij topkwaliteit op maat gegarandeerd wordt
  • Diepgaand inzicht verwerven in te kennen leerstof en oefeningen vlot kunnen toepassen!
  • Gebruik van didactisch materiaal (eigen up-to-date cursusmateriaal en relevante oefeningen zijn inbegrepen in de investeringskosten)
  • Voorzien van tussentijdse milestone testen om de gewenste vooruitgang te meten en vervolgens bij te sturen indien nodig
  • Online verslaggeving door de lesgever aan de ouders na iedere individuele bijles
  • Hoe omgaan met specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen
  • Welke strategie te gebruiken bij multiple-choice vragen 

   

  Onze TAT-specialisten hebben ruime succesvolle ervaring met het begeleiden van studenten bij de voorbereiding op deze examens.

  Indien gewenst kunnen we ook inspelen op specifieke behoeftes, zoals bijvoorbeeld faalangst.

  Verder worden er optioneel sessies voorzien rond studiemethodiek, time-management, stressbeheersing, strategie, coaching door een persoonlijke cöordinator, ... 

      Op regelmatige basis toetsen we je vorderingen zodat we gepast en tijdig kunnen bijsturen.

 

 

GEDEELTE 2: GC (Generieke competenties)

Voorbereiding GC-gedeelte:
Dit gedeelte bestaat uit "CLEAR" en "VAARDIG".
Naast het inhoudelijke aspect speelt de tijdsfactor hier een zeer belangrijke rol (40 vragen oplossen in 90 minuten).
Het gewicht is even groot als het KIW-gedeelte.

Ter voorbereiding van het TAT 2023 worden de sessies GC in maart en april 2023 gegeven.

  

Voor meer inlichtingen: vul het contactformulier in of mail naar info@slaagsleutels.be