Toelatingsexamen Arts en Tandarts 2019
Reserveer nu alvast!

Klik hier!

 
Toelatingsexamen arts & tandarts
 

Persoonlijke Bijlessen Toelatingsexamen arts/tandarts 2019

 

 

 

Wij hebben een stevige reputatie opgebouwd bij het begeleiden van studenten ter voorbereiding van het toelatingsexamen arts/tandarts. In augustus 2017 waren liefst 80 % van de door ons begeleide studenten geslaagd en ook voor juli 2018 verwachten wij prima resultaten te kunnen voorleggen!

Voor 2019 hebben we onze aanpak nog verder verfijnd en uitgebreid met mogelijke extra opties.

 

 

Gedeelte 1: KIW (kennis en inzicht in de wetenschappen)

 1. Onze werkwijze

 Slaagsleutels werkt enkel met top-specialisten die jou helpen met:

 • Het leveren van topkwaliteit door middel van individuele begeleiding (géén groepslessen!)
 • Jouw doelen te bereiken via een persoonlijke aanpak
 • Inzicht verwerven in theorie en de leerstof vlot kunnen toepassen in de specifieke opdrachten, aansluitend bij het gevraagde niveau van het toelatingsexamen én met een maximale kans om zich zo hoog mogelijk te kunnen rangschikken

Voorbereiding KIW-gedeelte:

Uit zeer betrouwbare bron hebben we vernomen dat dit gedeelte voor 90 à 95% identiek zal zijn qua leerstofinhoud als in 2018.

Stap 1: gratis en vrijblijvend info-gesprek

 

Stap 2: niveaubepaling met uitgebreide feedback:

 

Voor elk wetenschappelijk vak krijg je een aangepaste schriftelijke test, afhankelijk van jouw niveau:

- versie 1: studenten van het 6e jaar ASO

- versie 2:  studenten die al eerder hebben deelgenomen aan het toelatingsexamen

 

Deze testen hebben als DOEL jouw werkelijk niveau te bepalen en bestaat uit open vragen.

 

Nadien volgt er een mondeling onderhoud met onze vakspecialisten over ieder wetenschappelijk vak (Wiskunde, Biologie, Scheikunde en Fysica), telkens één uur grondige bespreking.

Tijdens deze individuele sessies van 1u per vak is onze specialist in staat om een zo juist mogelijk beeld te vormen van je huidige niveau én van jouw potentieel. Daarbij heeft hij/zij tevens aandacht voor jouw oplossingsmethodiek, hoe snel je zaken oppikt, noteert je sterke en zwakke punten, jouw manier van redeneren, jouw leerstijl,.... Vervolgens maakt hij/zij daar een professioneel verslag van met een gefundeerd advies over hoeveel uur persoonlijke begeleiding (of bijles) en zelfstudie jij nodig hebt om een reële kans op slagen te hebben. Bij ons géén natte-vingerwerk!! 

 

Stap 3: adviesgesprek 

Na het adviesgesprek stellen wij in samenspraak met student en ouders een op maat afgestemd traject voor. 

 

Samen worden de mogelijkheden bekeken om jouw slaagkansen te maximaliseren:

- wat is een realistische planning? Vanuit onze ervaring stellen we voor planningssessies te volgen.

- voor welke strategie en voor welk flexibel aanpasbaar traject kiezen we?

 

Wij hebben voor elk vak ons eigen cursusmateriaal en een zeer ruim aanbod van relevante oefeningen (wordt voortdurend bijgewerkt, zodat laatste update steeds voor handen) Wij leren jou:

 • De noodzakelijke, diepgaande kennis én inzichtte verwerven die je ook vlot kan toepassen.
 • Hoe je het meest efficiënt kan omgaan met de specifieke vraagstellingvan het toelatingsexamen.
 • Hoe de best mogelijke strategietoepassen in verband met multiple- choice in combinatie met het aantal vragen per vak.

Op regelmatige basis toetsen we je vorderingen zodat we gepast en tijdig kunnen bijsturen.

Onze TAT-specialisten hebben allen ruime succesvolle ervaring met het begeleiden van studenten bij de voorbereiding op deze examens.

Indien gewenst kunnen we ook inspelen op specifieke behoeftes, zoals bijvoorbeeld faalangst.

Verder worden er optioneel sessies voorzien rond studiemethodiek, time-management, stressbeheersing, strategie, coaching door een persoonlijke cöordinator,enz...

 

 

Gedeelte 2: GC (Generieke Competenties)

Voorbereiding GC (Generieke Competenties)

Vermits de tijdsfactor hier een zeer belangrijke rol zal spelen (40 vragen oplossen in 90 minuten) en het gewicht even groot is als het KIW-gedeelte, kan hier het verschil gemaakt worden om zich bij de besten te kunnen rangschikken! Wij raden aan hiermee nog niet te starten, mede omdat er hardnekkige geruchten zijn dat dit gedeelte grondige wijzigingen kan ondergaan (voorlopig wil niemand dit officieel bevestigen).

 

Wat mag je van deze persoonlijke begeleidingen verwachten? 

 • Uitgebreide voorbereiding door de lesgever
 • Diepgaand inzicht verwerven in te kennen leerstof en oefeningen vlot kunnen toepassen!
 • Gebruik van didactisch materiaal (eigen up-to-date cursusmateriaal en relevante oefeningen zijn inbegrepen in de investeringskosten)
 • Online verslaggeving door de lesgever na iedere sessie
 • Hoe omgaan met specifieke vraagstelling van het toelatingsexamen
 • Welke strategie te gebruiken bij multiple-choice vragen 

 

CONCLUSIE

Als je écht gemotiveerd bent om arts of tandarts te worden, vind je bij Slaagsleutels te Leuven de meest professionele voorbereiding met de beste kans op slagen!

Voor het toelatingsexamen 2019 kan het een goede keuze zijn reeds tijdens de zomer te starten:

 

 • Betere spreiding en minder belasting tijdens het schooljaar 2018-2019
 • Vakken die veel verwerkingstijd vragen, zoals fysica en wiskunde: tijdens de zomermaanden kan je alvast een voorsprong nemen of een eventuele achterstand wegwerken; wij weten nu reeds uit eerste hand dat het gedeelte KIW voor minstens 90 à 95% dezelfde thema’s zullen bevatten als in 2018
 • Wegens de grote vraag en wij onze stevige reputatie van het leveren van topkwaliteit bij de voorbereiding op het toelatingsexamen willen blijven waar maken, gaan we voorlopig maximaal 50 studenten voor het TAT 2019 begeleiden: daarom hebben we voorzien dat u een optie kan nemen om uw plaats te reserveren.

 

 

 

Je kan ook reeds een optie nemen voor Toelatingsexamen arts en tandarts 2019, hiervoor heb je 2 mogelijkheden: 

 

 1. Je wil op een voorlopige wachtlijst geplaatst worden zonder betaling.

Dat is mogelijk, maar geeft geen 100% garantie. Wij nemen onmiddellijk contact met je op zodra wij merken dat onze capaciteit dreigt overschreden te worden. Om zeker te zijn van je lessen dien je binnen de 48u te antwoorden op onze mail zodat we zo snel mogelijk enkele praktische regelingen kunnen treffen.

 

 1. Je wil 100% zeker zijn van jouw plaats

Dat is mogelijk mits betaling voor 01/08/2018 van een reserveringsoptie-waarborg van 250€ op rekening nr BE84 0688 9822 3259 met vermelding “reserveringsoptie bijles ”. Dit geld ben je niet kwijt, maar wordt dan verrekend indien u daadwerkelijk een overeenkomst afsluit voor “Toelatingsexamen arts en tandarts 2019”. 

Dan is jouw plaats met 100% zekerheid gegarandeerd (tenminste indien wij over de geschikte lesgevers beschikken).  Volgens de huidige evolutie ziet het ernaar uit dat wij studenten die later dan 01/08/2018 pas willen inschrijven zullen moeten weigeren wegens volzet. Wij willen immers enkel individuele topkwaliteit door topspecialisten blijven garanderen. 

Indien de begeleiding toch niet doorgaat (je hoeft geen reden op te geven), krijg je het hele bedrag teruggestort. Ik hoop dat je begrijpt dat we via deze regeling fair kunnen zijn ten opzichte van iedereen. Wij doen wat we beloven!

 

U kan best een gratis en vrijblijvend informatiegesprek aanvragen via mail (info@slaagsleutels.be) of telefonisch (016/58 28 78).

Bij andere vragen: bel of mail gerust!