Het belang van een effectieve studiemethode

Klik hier!

Bijlessen voor academiejaar 2018-2019 met lijst vakken Hogeschool & Universiteit

Vakbegeleiding of Bijles Hogeschool & Universiteit

 

 

OVERZICHT BESCHIKBAARHEID VOOR VAKKEN 2018-2019, EERSTE SEMESTER

 • VAKKEN IN BLAUWE tekstkleur: nog MEERDERE LESGEVERS BESCHIKBAAR
 • VAKKEN in zwarte tekstkleur,  gemarkeerd met GELE FLUO: verwachting: één dezer dagen volzet
 • VAKKEN in rode tekstkleur VOLZET: voor deze vakken voor het eerst semester 2018-2019 VOLZET

 ALGEMEEN (academiejaar 2018-2019)

 • Bijles Fysica (alle niveaus)
 • Bijles Wiskunde (alle niveaus)
 • Bijles Biologie (alle niveaus)
 • Bijles Economische vakken: MARKTEN & PRIJZEN
 • Bijles Rechtsvakken: IRW
 • Bijles Ingenieursvakken

 

SPECIFIEK (academiejaar 2018-2019)

 

  • Inleiding tot de Rechtswetenschap (inclusief gebruik codex en casussen)
  • Markten & Prijzen
  • Accountancy
  • WISKUNDE VOOR TEW
  • HOGERE WISKUNDE VOOR HANDELSINGENIEURS
  • Alle vakken voor het eerste semester, 1ste bachelor Bio-Ingenieur
  • Alle vakken voor het eerste semester, 1ste bachelor Farmacologie
  • Bedrijfsstatistiek
  • Grondslagen Beleidsinformatica
  • Organische en Anorganische chemie
  • Natuurkunde met elementen van Wiskunde 1 en 2
  • Celbiologie 1 & 2
  • Metabolisme
  • Elektriciteit en Magnetisme
  • Sterkteleer
  • Elektromechanica
  • Inleiding Materiaalkunde
  • Elektrische Netwerken
  • Thermodynamica
  • Analyse 1, 2 en 3
  • Sterkteleer 3, Bouwmechanica
  • Lineaire Algebra
  • Golven en Geluid
  • Statistiek voor psychologen 

Heb je het gevoel de theorie wel te begrijpen, maar lukken de oefeningen niet? Of twijfel je of je de leerstof voldoende beheerst? Wij staan te trappelen om jou te helpen. Jouw sleutel tot slagen?

Enkel individuele bijlessen op maat door topdeskundigen.

Het is onze taak de juiste “match” te vinden tussen student en coach: wij zorgen ervoor die coach te voorzien die het best bij jouw persoonlijkheid aansluit. Wij weten uit ervaring dat je slaagkansen stijgen bij een begeleiding door een studiecoach waarmee het “klikt”.

Het grondig verwerven van inzicht en het toepassen via oefeningen en opdrachten staat centraal.Als je tijdens het semester moeite hebt met een bepaald vak (of meerdere vakken), vinden we het belangrijk dat je wekelijks begeleid wordt (tijdens het intakegesprek bepalen we samen hoeveel uur begeleiding je nodig hebt en voor welk(e) vak(ken).

Tijdstippen: we kunnen de lessen inplannen tijdens weekdagen tussen 8u00 en 23u00 en indien gewenst ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Tijdens de zomermaanden (of voor studenten met een wekensysteem) spreken we samen af hoeveel uur begeleiding je nodig hebt. Uiteraard kunnen we altijd bijsturen waar nodig.

Tarieven kunnen opgevraagd worden via onze informatiemail, telefonisch contact of tijdens een eerste vrijblijvende afspraak op ons kantoor.

Kwaltiteitsgarantie: wij werken op een eerlijke basis vanuit wederzijds vertrouwen. Bij klachten zoeken we samen naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Bij onoverkomelijke moeilijkheden of bij gevallen van overmacht dienen enkel de reeds gemaakte kosten vergoed te worden.

Onze ervaren lesgevers-vakspecialisten moeten voldoen aan 4 criteria:

 1. Minstens universitaire onderscheiding behaald hebben voor het betreffende vak
 2. Uitmunten in hun pedagogische aanpak
 3. Steeds met een positief-motiverende attitude
 4. Met veel enthousiasme en passie de student op het juiste spoor krijgen