Toelatingsexamen Arts en Tandarts 2019
Reservering mogelijk tot 15/9/2018

Klik hier!

 
Bijlessen voor academiejaar 2018-2019 met lijst vakken Hogeschool & Universiteit

Vakbegeleiding of Bijles Hogeschool & Universiteit

Heb je het gevoel de theorie wel te begrijpen, maar lukken de oefeningen niet? Of twijfel je of je de leerstof voldoende beheerst? Wij staan te trappelen om jou te helpen. Jouw sleutel tot slagen?

Zie WERKWIJZE: intake/begeleiding/feedback

Wij geven geen groepslessen maar begeleiden de student individueel zodat we zo maximaal mogelijk kunnen inspelen op zijn/haar specifieke noden. Geen klassieke bijlessen dus.

Het grondig verwerven van inzicht en het toepassen via oefeningen en opdrachten staat centraal.

Als je tijdens het semester moeite hebt met een bepaald vak (of meerdere vakken), vinden we het belangrijk dat je wekelijks begeleid wordt (tijdens het intakegesprek bepalen we samen hoeveel uur begeleiding je nodig hebt en voor welk(e) vak(ken).

Tijdstippen: we kunnen de lessen inplannen tijdens weekdagen tussen 8u00 en 23u00 en indien gewenst ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Tijdens de zomermaanden (of voor studenten met een wekensysteem) spreken we samen af hoeveel uur begeleiding je nodig hebt. Uiteraard kunnen we altijd bijsturen waar nodig.

Tarieven kunnen opgevraagd worden via onze informatiemail, telefonisch contact of tijdens een eerste vrijblijvende afspraak op ons kantoor.

Kwaltiteitsgarantie: wij werken op een eerlijke basis vanuit wederzijds vertrouwen. Bij klachten zoeken we samen naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Bij onoverkomelijke moeilijkheden of bij gevallen van overmacht dienen enkel de reeds gemaakte kosten vergoed te worden.

Onze ervaren lesgevers-vakspecialisten moeten voldoen aan 4 criteria:

 1. Minstens universitaire onderscheiding behaald hebben voor het betreffende vak
 2. Uitmunten in hun pedagogische aanpak
 3. Steeds met een positief-motiverende attitude
 4. Met veel enthousiasme en passie de student op het juiste spoor krijgen

Voor de meeste vakken hebben wij meerdere coaches. Het is onze taak de juiste “match” te vinden tussen student en coach: wij zorgen ervoor die coach te voorzien die het best bij jouw persoonlijkheid aansluit. Wij weten uit ervaring dat je slaagkansen stijgen bij een begeleiding door een studiecoach waarmee het “klikt”.

De schuingedrukte vakken hieronder betekent dat deze volzet zijn, er zijn op dit ogenblik geen lesgevers meer beschikbaar tot 01/11/2018. 

Voor de andere vakken hebben we nog meerdere lesgevers beschikbaar. 

Algemeen academiejaar 2018-2019:

 • Bijles Fysica (alle niveaus)
 • Bijles Wiskunde (alle niveaus)
 • Bijles Biologie (alle niveaus)
 • Bijles Economische vakken
 • Bijles Rechtsvakken
 • Bijles Ingenieursvakken

Specifieke vakken voor academiejaar 2018-2019: 

 • Micro- en Macro-economie
 • Markten & Prijzen
 • Accountancy
 • Bank- en Financiewezen
 • Wiskunde voor TEW
 • Bedrijfsstatistiek
 • Productie en Logistiek Management
 • Hogere Wiskunde 1 en 2 (HIR)
 • Grondslagen Beleidsinformatica
 • Organische en Anorganische chemie
 • Natuurkunde met elementen van Wiskunde 1 en 2
 • Celbiologie 1 & 2
 • Metabolisme
 • Inleiding tot de Rechtswetenschap
 • Verbintenissenrecht
 • Staats- en Administratief recht
 • Goederen- en Bijzondere overeenkomstenrecht
 • Personen, Familie en Familiaal vermogensrecht
 • Handels, Vennootschapsrecht en Economisch recht m.b.t. boekhouden
 • Publiekrecht 2. Internationaal en Europees Recht
 • Strafrecht en Strafprocesrecht
 • Fiscaal recht
 • Elektriciteit en Magnetisme
 • Sterkteleer
 • Elektromechanica
 • Inleiding Materiaalkunde
 • Elektrische Netwerken
 • Thermodynamica
 • Analyse 1, 2 en 3
 • Sterkteleer 3, Bouwmechanica
 • Lineaire Algebra
 • Fysica en Biomechanica (voor Kine en LO)
 • Golven en Geluid
 • Statistiek voor psychologen