De 5 Gouden Slaagsleutels
Dit is wat succesvolle studenten DOEN om te slagen

Klik hier!

Bijles Hogeschool & Universiteit met lijst vakken waarvoor nu nog beschikbare specialisten

Vakbegeleiding of Bijles Hogeschool & Universiteit

Heb je het gevoel de theorie wel te begrijpen, maar lukken de oefeningen niet? Of twijfel je of je de leerstof voldoende beheerst? Wij staan te trappelen om jou te helpen. Jouw sleutel tot slagen?

Zie WERKWIJZE: intake/begeleiding/feedback

Wij geven geen groepslessen maar begeleiden de student individueel zodat we zo maximaal mogelijk kunnen inspelen op zijn/haar specifieke noden. Geen klassieke bijlessen dus.

Het grondig verwerven van inzicht en het toepassen via oefeningen en opdrachten staat centraal.

Als je tijdens het semester moeite hebt met een bepaald vak (of meerdere vakken), vinden we het belangrijk dat je wekelijks begeleid wordt (tijdens het intakegesprek bepalen we samen hoeveel uur begeleiding je nodig hebt en voor welk(e) vak(ken).

Tijdstippen: we kunnen de lessen inplannen tijdens weekdagen tussen 8u00 en 23u00 en indien gewenst ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Tijdens de zomermaanden (of voor studenten met een wekensysteem) spreken we samen af hoeveel uur begeleiding je nodig hebt. Uiteraard kunnen we altijd bijsturen waar nodig.

Tarieven kunnen opgevraagd worden via onze informatiemail, telefonisch contact of tijdens een eerste vrijblijvende afspraak op ons kantoor.

Kwaltiteitsgarantie: wij werken op een eerlijke basis vanuit wederzijds vertrouwen. Bij klachten zoeken we samen naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Bij onoverkomelijke moeilijkheden of bij gevallen van overmacht dienen enkel de reeds gemaakte kosten vergoed te worden.

Onze ervaren lesgevers-vakspecialisten moeten voldoen aan 3 criteria:

 1. Minstens universitaire onderscheiding behaald hebben voor het betreffende vak
 2. Uitmunten in hun pedagogische aanpak
 3. De student tot het einde van de afgesproken periode begeleiden

Voor de meeste vakken hebben wij meerdere coaches. Het is onze taak de juiste “match” te vinden tussen student en coach: wij zorgen ervoor die coach te voorzien die het best bij jouw persoonlijkheid aansluit. Wij weten uit ervaring dat je slaagkansen stijgen bij een begeleiding door een studiecoach waarmee het “klikt”.

Voor deze vakken hebben we specialisten is huis voor bijles:

 • Bjles Chemie (alle niveau’s)
 • Bijles Fysica (alle niveau’s)
 • Bijles Wiskunde (alle niveau’s)
 • Bijles Biologie (alle niveau’s)
 • Bijles Statistiek (alle niveau’s)
 • Bijles Economische vakken
 • Bijles Rechtsvakken
 • Bijles Ingenieursvakken

Specifieke vakken waar veel vraag naar is: 

 • Bijles Micro- en macro-economie
 • Bijles Accountancy
 • Bijles Bank-en financiewezen
 • Bijles Wiskunde voor TEW
 • Bijles Bedrijfsstatistiek
 • Bijles Productie en Logistiek Management
 • Bijles Hogere Wiskunde 1 en 2 (HIR)
 • Bijles Grondslagen Beleidsinformatica
 • Bijles Organische en anorganische chemie
 • Bijles Natuurkunde met elementen van wiskunde 1 en 2
 • Bijles Celbiologie 1 & 2
 • Bijles Metabolisme
 • Bijles Inleiding tot de rechtswetenschap
 • Bijles Verbintenissenrecht
 • Bijles Staats-en administratief recht
 • Bijles Goederen- en bijzondere onvereenkomstenrecht
 • Bijles Personen, familie en familiaal vermogensrecht
 • Bijles Handels, vennootschapsrecht en economisch recht m.i.v. boekhouden
 • Bijles Publiekrecht 2. Internationaal en Europees Recht
 • Bijles Strafrecht en strafprocesrecht
 • Bijles Fiscaal recht
 • Bijles Elektriciteit en magnetisme
 • Bijles Sterkteleer
 • Bijles Elektromechanica
 • Bijles Inleiding materiaalkunde
 • Bijles Elektrische Netwerken
 • Bijles Thermodynamica
 • Bijles Analyse 1, 2 en 3
 • Bijles Sterkteleer 3, bouwmechanica
 • Bijles Lineaire algebra
 • Bijles Fysica en biomechanica (voor kine en LO)
 • Bijles Golven en geluid