Voorbereiding op Hoger Onderwijs: nu zeker nodig

In de kranten, op de radio en op TV weerklinken steeds weer dezelfde boodschappen: "Leerlingen zijn onvoldoende voorbereid op hogere studies" en "De kloof tussen middelbaar onderwijs en hoger onderwijs wordt stilaan onoverbrugbaar".

De services die Slaagsleutels aanbiedt in het kader van "voorbereiding op hoger onderwijs" zijn bedoeld voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar middelbaar onderwijs, die van plan zijn om na het behalen van het diploma secundair onderwijs, hogere studies aan te vatten.

Door de opgelopen leerachterstand omwille van de corona-perikelen merken wij dat de vraag om beter voorbereid te zijn op hogere studies, steeds meer toe neemt.

 

WAAROM BIJ SLAAGSLEUTELS?

Onze bewezen expertise!

Wij hebben met Slaagsleutels een excellente reputatie opgebouwd bij het begeleiden van studenten ter voorbereiding van het toelatingsexamen arts/tandarts.

Door onze unieke werkwijze (één van de kritische succesfactoren is de coördinatie en persoonlijke opvolging gedurende het hele traject) kunnen we de 5 laatste opeenvolgende jaren uitstekende resultaten voorleggen: meer dan  80% van de door ons begeleide studenten zijn geslaagd én gunstig gerangschikt. 

Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in het aanbieden van professionele ondersteuning bij het zetten van de stap "van leerling naar student" om zo beter voorbereid te zijn om succesvol hogere studies aan te vatten. 

 

AAANBOD VOORBEREIDING OP HOGER ONDERWIJS

 - Vakspecifieke begeleiding

 - Voorbereiding op een specifieke studierichting

- Verwerven van studievaardigheden afgestemd op de eisen van het hoger onderwijs

 

EEN GREEP UIT ONS AANBOD:

 

 • VAKSPECIFIEKE BEGELEIDING

WISKUNDE 

  • Je komt uit de richting economie-talen en je hebt per week 3u of 4u les wiskunde. Je wil TEW volgen aan de KUL. Dan is het aangewezen jouw niveau voor wiskunde doelgericht op te krikken.
  • Je wil (of moet) deelnemen aan ijkingsproeven voor burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, bio-ingenieur, diergeneeskunde,.... en wil een goede score behalen.

STATISTIEK 

  • Je kiest voor een “socialere” richting (Psychologie, Pedagogie, Communicatiewetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen, ...).     
  • In dit geval kan ons programma “maths for stats” jou flink vooruit helpen! 

CHEMIE 

  • Je kiest voor de opleiding "farmaceutische wetenschappen" maar je voelt je niet zeker over het gedeelte organische chemie. Dan kunnen wij jou op het gewenste niveau brengen om vol vertrouwen deze studies aan te vatten.

 

 • VOORBEREIDING OP EEN SPECIFIEKE STUDIERICHTING

Voor de verschillende richtingen hebben we "pre-teaching"-modules uitgewerkt.

Meestal worden deze gevolgd in de loop van de maand september en verder opgevolgd gedurende het eerste semester.

Voor meer inlichtingen kan je best het contactformulier invullen

 

 • VERWERVEN VAN STUDIEVAARDIGHEDEN AFGESTEMD OP DE EISEN VAN HET HOGER ONDERWIJS

Studeren aan de hogeschool of universiteit is een hele uitdaging!

Om succesvol te zijn in het hoger onderwijs dien je nieuwe vaardigheden aan te leren.  

  • Hoe een juiste actieve studiehouding en studiegewoonte verwerven
  • Hoe goede studieplanning maken
  • Noodzakelijke stappen in het leerproces (niet enkel tips & tricks maar een grondige fundamentele aanpak), nodig om grote hoeveelheden leerstof te verwerken:
   • Verkennen
   • Verwerken/structureren
   • Verdiepen (diepgaand inzicht en verbanden leggen)
   • Memoriseren
   • Controleren of je het ook kan reproduceren (naargelang de examenvorm – meerkeuzevragen, open schriftelijke vragen, mondeling, open boek,... – dien je je aangepast voor te bereiden!)
  • Leren hoofdzaken van bijzaken onderscheiden
  • Hoe vanaf het begin met de nodige discipline een strikt opvolgsysteem inbouwen waardoor je een effectieve leergewoonte ontwikkelt

 

We zijn  specialist in het aanbieden van professionele ondersteuning bij het zetten van de stap "van leerling naar student" om optimaal voorbereid te zijn om succesvol hogere studies aan te vatten.

Nog meer lezen? Check zeker onze blogs erover! De eerste gaat over de kloof tussen middelbaar en hoger onderwijs! De volgende gaat over leerachterstand.

Aarzel niet en contacteer ons vrijblijvend voor wat meer informatie!  Je kan het contactformulier invullen of bellen naar 016 58 28 78 voor meer inlichtingen of om een vrijblijvende afspraak te maken.

 

Anderen getuigen

MEER GETUIGENISSEN
Kim V.
During the time I was tutoring at Rebus under Paul’s management, he proved to be an empathic, understanding and compassionate administrator, being able to actively listen and to give constructive feedback. At times Paul revealed himself to be a strong and calm mediator between tutors and clients when the situation arose. He created an atmosphere of trust, support and security with the tutors by taking into account their well-being and interest. At the same time Paul could also be critical, assertive and just when remedial was considered necessary. Furthermore, Paul had facilitated the company’s growth by playing a principal part in the organisation and hiring process of Rebus.

Kim V. - Lesgever en PhD Student in Lithography, EUV-reticles