Disclaimer

Deze website is eigendom van Slaagsleutels

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Diestestraat 236, 3000 Leuven
Telefoon: 016 58 28 78
E-mail: Info@slaagsleutels.be
Ondernemingsnummer: 638662252

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Slaagsleutels of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Slaagsleutels levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Slaagsleutels kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Slaagsleutels geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Slaagsleutels kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Slaagsleutels verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

Anderen getuigen

MEER GETUIGENISSEN
Ouders
Meneer Paul Bollen en zijn team begeleiden onze zonen (19-jarige zoon, herexamens 1 ste bachelor KUL + onze 17-jarige, nu reeds in voorbereiding voor het toelatingsexamen arts Juli 2019) zeer goed en de betrokkenheid is zeer persoonlijk. We hebben het gevoel dat elke student de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft en waarbij elke begeleider van het team tot het uiterste gaat. Meneer Bollen weet telkens weer de meest geschikte begeleider te koppelen aan mijn zonen waardoor zij sterk positief gemotiveerd zijn en tijdig op hun zo optimaal mogelijk prestatieniveau presteren waardoor er op de examens eindelijk hun potentieel in goede punten vertaald worden. Als men vragen heeft wordt er uiterst snel gehandeld en alles wordt teruggekoppeld zodat men op de hoogte is wat er tijdens elke sessie is gedaan. De kennis en kunde van het team en het netwerk aan goede begeleiders maken dat onze zonen in goede handen zijn.

Ouders - Over hun 2 zonen