Missie en visie

 

Slaagsleutels wil studenten de beste sleutels tot slagen aanbieden via studiecoaching of bijles.

 

 

VOORWOORD DOOR OPRICHTER &
EINDVERANTWOORDELIJKE PAUL BOLLEN:

“Het is mijn missie en mijn passie om jongeren te helpen hun potentieel optimaal te benutten. Als afgestudeerde jongeren-psycholoog aan de KULeuven is dit gedurende mijn hele carrière de rode draad geweest. Deze lijn trek ik nu consequent verder door ervoor te zorgen dat SLAAGSLEUTELS de best mogelijke studentenbegeleidingsservice biedt. Hierbij kan ik beroep doen op mijn 20-jarige ervaring in het succesvol begeleiden van studenten naar optimale prestaties.”

ONZE MISSIE IS OM STUDENTEN DE BESTE SLEUTELS TOT SLAGEN AAN TE BIEDEN VIA STUDIECOACHING BIJLES

Met onze organisatie Slaagsleutels zorgen we voor de hoogst haalbare kwaliteitsnorm bij het begeleiden van studenten.

Onder leiding van een uniek samengesteld team van verantwoordelijken tot coördinatoren, ervaren psychologen en vakspecialisten richten wij ons op studenten van de universiteit, de hogeschool en het secundair onderwijs.

De belangrijkste sleutelelementen hierbij zijn:

  • Het leveren van professionele topkwaliteit bij studiebegeleiding: “goed” is niet goed genoeg, wij streven naar excellentie op elk vlak waardoor de slaagkansen van de studenten gemaximaliseerd worden
  • Nadruk op een unieke persoonlijke aanpak van bij de start (geen groepslessen, enkel individuele begeleiding: zie werkwijze). Geen klassieke bijles dus
  • We betrekken student en ouders nauw bij het studiebegeleidingsproces
  • We geven snelle en relevante feedback zodat een korte opvolging en snelle bijsturing (indien nodig) mogelijk is
  • Wij hanteren een deontologische code met waarden waar we niet van afwijken

Een vraag? Stel raak!

Contacteer ons gemakkelijk via

info@slaagsleutels.be
016 58 28 78 

SLAAGSLEUTELS, PROFESSIONELE EN KWALITEITSVOLLE STUDIEBEGELEIDING EN BIJLES TE LEUVEN

Bij Slaagsleutels kan je terecht voor onderstaand aanbod: 

DEONTOLOGISCHE PRINCIPES

  • Integriteit: de belangen van de student primeren.
  • Professionele verantwoordelijkheid: de begeleiding wordt gestart als er een realistische kans is op succes en bij moeilijkheden wordt dit zo snel mogelijk gerapporteerd en besproken
  • Deskundigheid: er wordt gezorgd voor de best mogelijke specialist die de student zo optimaal mogelijk begeleidt. Elke begeleiding wordt kort opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.
  • Transparante communicatie: de begeleidingsopdracht, voorwaarden en tarieven worden duidelijk vastgelegd en er is steeds een eerlijke communicatie waarbij altijd op een integere manier wordt gewerkt in het belang van de opdrachtgevers (student en/of ouders)

Anderen getuigen

Paul is een hardwerkende professional met een visie. Hij combineert zijn intelligentie met zijn hart. Paul zal steeds waarden boven geld stellen. Hij is zeer sterk in het duidelijk uittekenen van trajecten en het stellen van doelen en coacht zijn team van medewerkers naar het behalen van duurzame resultaten.

Herman V.  Ouder en management coach